תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:השכרת מקרקעין
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:השכרת מקרקעין
תוצאות
מציג 1 - 9 / מתוך 9 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
אזורי י-םבל *****-**-** חיוב בדמי ביטוח לתושב ישראל על הכנסותיו מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל – פס"ד ברוך מרדכי אולך התובע הוא תושב ישראל בעל אזרחות שוויצרית. לתובע 3 נכסים בחו"ל המושכרים למטרת מגורים והוא מקבל בגינם דמי שכירות. התובע בחר לדווח על נכסים אלו למס הכנסה בהתאם לסעיף 121 לפקודת מס הכנסה ולהיות ממוסה בגינם בשיעור המס הרגיל (באופן מעשי, שיעור מס שלילי לטענתו לנוכח מיסוי מקביל וגבוה יותר בשוויץ). המוסד לביטוח לאומי הוציא לאור זאת לתובע שומת חיוב בדמי ביטוח לאומי בגין ההכנסה משכירות. הצדדים חלוקים בשאלה האם החיוב הוא כדין. ההכרעה בתיק היא לפי סיכומי הצדדים בכתב. סעיף 122א. (א) לפקודת מס הכנסה קובע כי "יחיד שהיתה לו בשנת המס הכנסה מדמי שכירות מהשכרת מקרקעין מחוץ לישראל רשאי לשלם עליה מס בשיעור של 15%, במקום המס שהוא חייב בו לפי סעיף 121, אם ההכנסה אינה הכנסה מעסק כאמור בסעיף 2(1)". סעיף 350(7) לחוק הביטוח הלאומי קובע פטור מדמי ביטוח ל- " הכנסה מדמי שכירות מחוץ לישראל שחלות עליה הוראות סעיף 122א לפקודת מס הכנסה". עיקר המחלוקת בשאלה האם עצם תשלום המס לפי השיעורים הרגילים, היינו לפי סעיף 121 לפקודה, משמעותו כי על ההכנסה לא חלות הוראות סעיף 122 א לפקודה. כך בפשטות טוען המוסד. התובע טוען לעומת זאת כי על המוסד לבחון את חלות "הוראות" סעיף 122 א על ההכנסה, במנותק מן השאלה לפי איזה שיעור שולם המס. היינו בעיקר לבחון באופן עצמאי האם ההכנסה הייתה מעסק אם לאו.
תחום: פסיקה
עמודים:1
אזורי י-ם
מציג 1 - 9 / מתוך 9 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
חג שבועות