תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:השקעות הון
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:השקעות הון
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 162 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
מחוזי ת"אעמ *****-**-** החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות - סיווג כ"מוסד כספי" לצורכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו – פס"ד אקוויטס השקעות המערערת היא חברה בע"מ העוסקת במחקר ופיתוח אלגוריתמים למסחר בשוק ההון. רוב הכנסותיה נבעו ממסחר אוטומטי על ההון שלה. בפברואר 2010 פנתה המערערת אל מנהל מע"מ בבקשה לשנות את סיוּוגה מ"עוסק" ל"מוסד כספי". בקשתה אושרה והיא סווגה כ"מוסד כספי" לגבי כלל פעילותה. זאת החל מיום 1.1.2010. המערערת לא דיווח ולא שילמה מס רווח בגין הכנסותיה מפעילות הנוסטרו וטענה כי רישומה כ"מוסד כספי" נעשה בטעות. לאור זאת הוצאו לה שומות בצו לשנות המס 2012-2010. הערעור נדחה בבית-המשפט המחוזי על ידי כבוד השופטת ירדנה סרוסי. השופטת סרוסי קבעה כי סיווגה של המערערת כמוסד כספי נעשה לפי בקשתה וכי היא לא פנתה בבקשה כזו למנהל מע"מ, שרק לו הסמכות הבלעדית לשנות את סיווגה. עוד קבעה השופטת סרוסי כי גם מבּחינה מהותית עונה המערערת על הגדרת המונח "מוסד כספי". זאת, מהטעם שפעילותה בנוסטרו מגיעה לכדי "עסק" ושפעילות בניירות-ערך כוללת גם פעילות בנוסטרו כאמור.
תחום: פסיקה
עמודים:14
מחוזי ת"א
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:3
תחום: מאמרים
עמודים:1
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
מציג 1 - 15 / מתוך 162 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!