תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, קטגוריות:ביטוח לאומי
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, קטגוריות:ביטוח לאומי
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 3,406 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
05/05/2024 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
01/05/2024 |
תחום: חקיקה
עמודים:1
25/03/2024 |
בהתאם לסעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי מחויב המעסיק להמשיך לשלם תשלומים לקופות תגמולים ולקרנות פנסיה בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים. בעת שגרה, כהשירות קצר, נשאו מעסיקים בנטל זה, לצד תשלום דמי ביטוח, על אף שמדובר בתקופה בה המשרתים לא עבדו. כעת בתקופת מלחמת חרבות ברזל הפכו הוצאות אלו למכבידות במיוחד. לצורך מתן מענה לנטל זה על ציבור המעסיקים ולצורך שיפוי המעסיקים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח עבור משרתי מילואים, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה, מוצע לקבוע במסגרת תקנות אלו שיפוי למעסיקים בגין תשלומים ששילמו לקופות ולקרנות ועל תשלום דמי ביטוח ששילמו עבור עובדיהם משרתי המילואים בתקופה שהחל מיום 7 באוקטובר 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2024. במסגרת זאת, מוצע כי מעסיק, למעט מעסיק ציבורי כהגדרתו בתקנות, יהא זכאי לשיפוי בשיעור 20% משכרו של ה עובד בהתאם לתנאים ולאופן החישוב כמפורט בתקנות. הסדר זה כפוף לכך ששר הבטחון יורה כי שירות מילואים בתקופה כאמור יהיה שירות חירום לעניין פרק י"ב לחוק.
תחום: חקיקה
עמודים:6
17/03/2024 |
תחום: חקיקה
עמודים:349
מציג 1 - 15 / מתוך 3,406 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360