סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מאגר:משולב, מילות מפתח:מס רווח
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מס רווח
תוצאות
כל מס הדפסה
מציג 1 - 15 / מתוך 38 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
מחוזי ת"אעמ *****-**-** החבות במע"מ של ביצוע השקעות פיננסיות - סיווג כ"מוסד כספי" לצורכי חוק מע"מ של פעילות נוסטרו – פס"ד אקוויטס השקעות המערערת היא חברה בע"מ העוסקת במחקר ופיתוח אלגוריתמים למסחר בשוק ההון. רוב הכנסותיה נבעו ממסחר אוטומטי על ההון שלה. בפברואר 2010 פנתה המערערת אל מנהל מע"מ בבקשה לשנות את סיוּוגה מ"עוסק" ל"מוסד כספי". בקשתה אושרה והיא סווגה כ"מוסד כספי" לגבי כלל פעילותה. זאת החל מיום 1.1.2010. המערערת לא דיווח ולא שילמה מס רווח בגין הכנסותיה מפעילות הנוסטרו וטענה כי רישומה כ"מוסד כספי" נעשה בטעות. לאור זאת הוצאו לה שומות בצו לשנות המס 2012-2010. הערעור נדחה בבית-המשפט המחוזי על ידי כבוד השופטת ירדנה סרוסי. השופטת סרוסי קבעה כי סיווגה של המערערת כמוסד כספי נעשה לפי בקשתה וכי היא לא פנתה בבקשה כזו למנהל מע"מ, שרק לו הסמכות הבלעדית לשנות את סיווגה. עוד קבעה השופטת סרוסי כי גם מבּחינה מהותית עונה המערערת על הגדרת המונח "מוסד כספי". זאת, מהטעם שפעילותה בנוסטרו מגיעה לכדי "עסק" ושפעילות בניירות-ערך כוללת גם פעילות בנוסטרו כאמור.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: פסיקה
עמודים:14
מחוזי ת"א
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
מציג 1 - 15 / מתוך 38 תוצאות חיפוש
סגור חלון
כנס המסים 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית