תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מלגה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מלגה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 82 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
אני סבור כי סעיף 9(29) לפקודה על מגבלותיו ותקרותיו אינו רלבנטי למלגות מן הסוג המתואר בשאלה, אשר מראש לא נכנסות לבסיס החיוב במס בשל העדר מקור הכנסה להן בפקודת מס הכנסה. תשובתי לא תהיה שלמה אם לא אציין כי תיתכן תיזה לפיה עצם העובדה שמלגות מסוימות ובתנאים מסוימים קיבלו התייחסות בסעיף פטור בפקודת מס הכנסה, אזי מלגות שאינן עונות לתנאיו של סעיף הפטור צריכות להתחייב במס משום "הכנסת" מקור הכנסה לפקודה במסגרת סעיפי הפטור. כך קבע בית המשפט העליון בעבר לגבי פיצויי פיטורים שנטען כי אין להן מקור חיוב במס בסעיף 2 לפקודה , ובית המשפט קבע כי מקור החיוב הוא סעיף הפטור המוגבל בתקרה כשפיצויים החורגים מאותה תקרה יחויבו במס (ראה ע"א 506/71 חפץ נ' פ"ש חיפה). למרות דבריי אלה, בענייננו סעיף 9(29) על מגבלותיו ותקרותיו מתייחס באופן ספציפי למלגות שאינן מסוג אלה שבשאלה ולכן חריגה מהתקרה (או מתנאים אחרים) לא יכולה לייצר מקור חיוב במס לגבי מלגות מן הסוג המתואר בשאלה
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:2
01/01/2020 |
תחום: טבלאות מידע
עמודים:1
מציג 1 - 15 / מתוך 82 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מכר - אוגוסט + ספטמבר עלינו
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה