תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מאסר
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מאסר
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 99 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
שלום י-םתפ *****-**-** 9 חודשי מאסר לאדם שפעל באמצעות קבוצת עברייני מס "חברות קש" במטרה להביא לכך שאדם אחר יתחמק מתשלום מס ערך מוסף - פס"ד יונתן פרמביץ על פי עובדות כתב האישום בו הודה הנאשם, בתקופה שבין חודש פברואר 2011 לפברואר 2015, קשרה קבוצת עבריינים לבצע עבירות מס והלבנת הון, שעיקרן הפצת חשבוניות כוזבות לאחרים. לשם קידום התכנית העבריינית גייסו חברי הקבוצה אנשים שהיו נתונים במצוקה כלכלית, על מנת שירשמו כמנהלים או בעלי מניות של חברות שלא היה לפעילותן כל תוכן כלכלי ("חברות קש"). בסמוך לנובמבר 2013 פנה אחד מחברי הקבוצה לנאשם, והציע לו להרשם כבעלים של חברת קש בעבור שכר חודשי של 6,000 ש"ח שישולם לו במזומן, כאשר כל אשר ידרש ממנו זה לחתום על מסמכים ולהציג עצמו כבעל החברה - והנאשם הסכים להצעה. בהמשך לכך, ביום 21.11.13 נרשם הנאשם כבעליה של חברת "מרואן בניין ופיתוח" (להלן: החברה) וממועד זה ועד יום 22.10.14 פעל יחד עם חברי הקבוצה העבריינית, על מנת להפיץ 100 חשבוניות כוזבות: הנאשם התלווה לחלק מחברי הקבוצה לאתרי בניה שונים, נפגש עם קבלנים והציג את עצמו כבעל החברה. הנאשם מילא פרטים בחלק מהחשבוניות הכוזבות, חתם עליהן ומסר אותן לקבלנים, בידיעה כי מדובר בחשבוניות כוזבות שאינן משקפות עסקאות אמת. בחלק מהמקרים הנאשם קיבל מהקבלנים תשלום בהמחאות. הנאשם ידע כי חברי הקבוצה העבריינית מחזיקים ברשותם פנקסי חשבוניות וחותמת של החברה ומשתמשים בהם לצורך הפצת חשבוניות כוזבות, ולא עשה דבר על מנת למנוע זאת.
תחום: פסיקה
עמודים:1
שלום י-ם
שלום רמלהתפ *****-**-** בית משפט השלום גזר 90 ימי מאסר בגין אי הגשת דוחות תקופתיים לרשויות מע"מ.- פס"ד סופרי מרכז הבניה ואח' כתב האישום כולל חלק כללי ושלושה אישומים. על פי החלק הכללי, הנאשמות 1 ו-2 הן חברות פרטיות ונרשמו כ"עוסק מורשה" לעניין חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 (להלן: חוק מע"מ). הנאשם 3 היה המנהל הפעיל של הנאשמות 1 ו-2 וזאת בין השנים 2016 ו-2017. על פי עובדות האישום הראשון, הנאשמים 1 ו-3 לא הגישו חמישה דו"חות תקופתיים לרשויות מע"מ וזאת לחודשים ינואר 2017, מרץ 2017, ספטמבר 2016, אוקטובר 2016 ונובמבר 2016. הנאשמים 1 ו-3 הודו בעובדות האישום הראשון ועקב כך הורשעו בביצוען של חמש עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מע"מ. על פי עובדות האישום השני, הנאשמים 2 ו-3 לא הגישו במועד שישה דו"חות תקופתיים לחודשים אוקטובר 2016, נובמבר 2016, דצמבר 2016, פברואר 2017, מאי 2016 ואוגוסט 2016. הנאשמים 2 ו-3 הודו בעובדות האישום השני ולכן הורשעו בביצוע שש עבירות של אי הגשת דו"ח במועד לפי סעיף 117(א)(6) לחוק מע"מ. על פי עובדות האישום השלישי, הנאשמים 2 ו-3 הגישו במועד שני דו"חות תקופתיים לחודשים ינואר 2017 ויוני 2017, אך ללא צירוף התשלום של המס שנובע מהדו"חות וזאת כנדרש על פי חוק. בעקבות הודייתם של הנאשמים 2 ו-3 בעובדות האישום השלישי, הם הורשעו בשתי עבירות של הפרת החובה לתשלום המס המגיע לתקופת דו"ח תקופתי עם הגשתו לפי סעיפים 118 ו-88(א) לחוק מע"מ וכן סעיף 23(ב)(1) לתקנות מע"מ.
תחום: פסיקה
עמודים:1
שלום רמלה
תחום: פסיקה
עמודים:1
מחוזי י-ם
שלום נצרתתפ *****-**-** לא דיווח לרשות המיסים על הכנסות מהגרלות והימורים באתר אינטרנט מתחרויות ספורט בישראל ובעולם והורשע ב-3 חודשי עבודות שירות - פס"ד אופיר עמוס הנאשם הודה והורשע, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן (בשנית) מיום 2.7.19 בשש עבירות של ארגון ועריכת הגרלות והימורים אסורים, לפי סעיף 225 לחוק העונשין, בעבירה של אי הודעה על תחילת התעסקות, עבירה לפי סעיף 215א(א) לפקודת מס הכנסה , חמש עבירות של אי הגשת דין וחשבון במועדו, עבירה לפי סעיף 216(4) ו-222(א) לפקודה, ושש עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, לפי סעיף 216 (5) לפקודה. על פי כתב האישום המתוקן, בחלק אי שלו, הנאשם ארגן הימורים באתר אינטרנט, בו היו יכולים אחרים לזכות בכסף או בשווה כסף על פי תוצאות ניחושיהם ביחס לתוצאות תחרויות ספורט בישראל ובעולם, בתמורה לסיכון סכום כסף, שקבע כל מהמר לעצמו. הנאשם מכר למהמרים חשבון משתמש וירטואלי באתרים, הכולל שם משתמש וסיסמא. במעמד פתיחת החשבון, שילמו המהמרים לנאשם כסף מזומן אותו המיר הנאשם ליתרה וירטואלית, ממנה יכלו המהמרים להקצות את סכום ההימור לכל ניחוש. בחלק מהמקרים אפשר הנאשם למהמרים יתרה וירטואלית על סמך אשראי שנתן להם. בית משפט השלום בנצרת פסק והטיל על הנאשם . 3חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שרות .
תחום: פסיקה
עמודים:1
שלום נצרת
שלום י-םתפ ******-**-** 3 חודשי מאסר נגזרו על מנהלה של חברה שמפעילה גן ילדים בשל אי הגשת דוחות שנתיים - פס"ד המלאכים שלי בפסק דין שניתן ביום 23.5.2020 בבית משפט השלום בירושלים רשות המסים נגד "המלאכים שלי" חברה שהפעילה גן ילדים – נגזרו על מנהלה של החברה 3 חודשי מאסר בשל אי הגשת דוחות שנתיים של החברה לשנים 2010-2014. נאשמת מס' 1 (להלן: החברה) היא חברה שהפעילה גן ילדים ונאשם מס' 2 (להלן: הנאשם) היה מנהלה הפעיל בזמנים הרלוונטיים לאישום. הנאשם לא הגיש את הדו"חות השנתיים של החברה לשנים 2010-2014 למרות שהיה חייב לעשות כן. בשל כך הורשעו שני הנאשמים בחמש עבירות של אי הגשת דו"ח במועד. ב"כ המאשימה – (להלן - רשות המסים בישראל) הפנתה לחומרת העבירות בהן הורשע הנאשם וריבוין ולרמת הענישה הנוהגת וכן בקשה לקבוע מתחם עונש נפרד לכל אחת מהעבירות בהן הורשעו הנאשמים. לעניין קביעת העונש בקשה לתת משקל נמוך לחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות, הנובע מהקושי שבגילוין, וכן לנסיבותיו האישיות של הנאשם. לאור אלה, בקשה להשית על החברה קנס סמלי ולגזור על הנאשם שמונה חודשי מאסר לריצוי ממש ועונשים נלווים. בעדותו של הנאשם להגנתו, לדבריו נקלע לתסבוכת הנוגעת לאי הגשת הדו"חות ואינו יודע כיצד להיחלץ ממנה, בשל מצבו הכספי הקשה ועיקולים שהוטלו עליו. ב"כ הנאשם שם את הדגש על נסיבותיו האישיות של הנאשם. בדבריו העלה אפשרות, כי ברקע אי הגשת הדו"חות מצוקה נפשית אליה נקלע הנאשם, המתבטאת בכך שלמרות מאמציו ומאמצי הסניגוריה הציבורית, הנאשם לא שיתף פעולה בהסרת המחדלים. לצד זאת טען, כי הנאשם הגיש דוחות מס ערך מוסף ושילם מקדמות מס בתקופה הרלוונטית. לאור אלה, ביקש ב"כ הנאשם להסתפק בעונש של מאסר בעבודות שירות. לאחר העלאת טיעונים נוספים גזר בית הדין לנאשמים: החברה, נאשמת מס' 1 - התחייבות בסך 1,000 ש"ח שלא לעבור עבירה על חוק מס ערך מוסף או פקודת מס הכנסה. הנאשם יתחייב בשמה של החברה. נאשם מס' 2 - א. שלושה חודשי מאסר בפועל. ב. ארבעה חודשי מאסר אותם לא ירצה אלא עם יעבור תוך שלוש שנים מהיום עבירה על פקודת מס הכנסה או חוק מס ערך מוסף שהיא פשע או עוון. ג. קנס בסך 7,500 ש"ח או חודש מאסר תמורתו
תחום: פסיקה
עמודים:1
שלום י-ם
מציג 1 - 15 / מתוך 99 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!