תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:טובת הנאה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:טובת הנאה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 76 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
עליוןעא ****/** נדחה ערעורו של הרב יקותיאל אבוחצירא – יש לראות בהכנסותיו האישיות שהתקבלו מכוח מעמדו כמנהיג רוחני כהכנסה ממשלח יד החייבת במס - פס"ד הרב יקותיאל אבוחצירא בית המשפט העליון דחה ערעור שהגיש הרב יקותיאל אבוחצירא על החלטת בית המשפט המחוזי כי הוא חייב במס הכנסה בגין כספים שהתקבלו אצלו תוך שימוש במעמדו כמנהיג רוחני ובהשפעתו על קהל מאמיניו, לצורך הפקת הכנסות אישיות לו ולבני משפחתו. נקבע כי בדין הגיע בית המשפט קמא למסקנה כי אין מדובר במתנות ותרומות הפטורות ממס. נוכח תכליות דיני המס והמבחנים שנקבעו בפסיקה, כמו גם לאור הגיונם של דברים, הנסיבות דנן אינן עונות, אף לא בקירוב, למאפיינים של מתנה הפטורה ממס. אין לקבל כי תקבולים בהיקף של מיליוני ₪, שמקבל הרב באופן שיטתי לאורך השנים, במסגרת פעילותו ומעמדו כרב וכרועה רוחני בקהילתו, ייחשבו כמתנה הפטורה ממס. המדובר במקרה מובהק של מקור הכנסות מחזורי ומתמשך, של הכנסות קבועות ובהיקף מאוד משמעותי, הניתנות במסגרת הרחוקה ממתת שהוא אך מנדבת לבו של הנותן, אלא נטועה במערכת של תן וקח, הן ברמה הקהילתית הכללית והן בהקשר של פעולות ספציפיות מצד המערער של מתן ברכות, עצות והשתתפות באירועים משפחתיים של המעניק.
תחום: פסיקה
עמודים:3
עליון
תחום: פסיקה
עמודים:3
מחוזי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 76 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360