תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:חובות אבודים
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:חובות אבודים
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 116 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
תחום: פסיקה
עמודים:3
שלום ת"א
מחוזי ת"אעמ *****-**-** נדחתה בקשה לביטול פסק דין למי שעבר עבירות מס בגין אי ניהול ספרים - פס"ד יחזקאל ואח' המבקשים מבקשים לדון בערעורם על מנת שיוכרו להם חובות אבודים. מעבר לכך שהטענה לחובות אבודים נטענה בעלמא, ללא בדל ראיה או אסמכתא, כידוע, סעיף 33(ג) לפקודה קובע כי "נישום החייב בניהול פנקסי חשבונות בשנת מס פלונית ולא ניהלם או שניהלם אך לא ביסס את הדו"ח שלו עליהם, לא יותרו לו באותה שנה ניכויים וקיזוזים בשל פחת, ריבית, חובות אבודים והפסדים, ולא יוכר לו הפסד לאותה שנה". במסגרת פסק הדין הפלילי נקבע כממצא כי המבקשים לא ניהלו ספרים בשנים הרלוונטיות. משכך, לא ניתן להכיר להם בחובות אבודים לאותן השנים (ע"פ 5529/12 אוהב ציון נ' מדינת ישראל, פס' 19-20 לפסק דינו של כב' השופט דנציגר (9.11.2014);ע"מ (מחוזי תל אביב-יפו) 1337-04-13 מרסיאנו נ' פקיד שומה - היחידה הארצית לשומה, פס' 58-59 (4.7.2019)). אין מקום לנהל הליך שלם תוך בזבוז משאבים ניכרים וזמן שיפוטי יקר על טענות שלא ניתן לקבלן, בפרט בסיטואציה בה לא סופקה ולו ראשית ראיה לאותם חובות אבודים נטענים. לסיכום הבקשה נדחתה.
תחום: פסיקה
עמודים:1
מחוזי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 116 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360