תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:חברה אחות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:חברה אחות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 19 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
08/03/2018 |
החלטת המיסוי שבנדון דנה בבעל מניות מהותי המחזיק באופן מלא בחברה א וחברה ב'. חברה א' רכשה דירת מגורים שמומנה באמצעות נטילת הלוואות מחברה ב'. ב-2017 הכריזה חברה ב' על דיווידנד וזה נרשם כנגד יתרת זכות של בעל המניות. הָחל משנת 2013 הדירה מושכרת לבעל המניות המהותי ומשַמשת למגוריו ולמגורי משפחתו. עלות רכישת הדירה וההשקעות בה גבוהה יותר משווי השוק של הדירה נכון להיום, כך שאילו הדירה הייתה נמכרת לצד שלישי, היה נוצר הפסד בגין מכירתה. החלטת המיסוי קובעת כי חלק מהלוואה בגובה יתרת שווי הרכישה של הדירה בניכוי המימון הבנקאי יהווה "יתרת זכות" כהגדרתה בסעיף 96(ב)(3)(א) לחוק ההתייעלות. עוד נקבע בהחלטה כי ככל שחברה א' תעביר לבעל המניות המהותי את הדירה מכוח סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית, תחולנה הוראות אלו במלואן, לרבות הוראות סעיף 96(ב)(3)(א), קרי: חיוב בדיווידנד/משכורת/עסק בגובה יתרת שווי הרכישה של הדירה בניכוי יתרת זכות בגובה חלק ההלוואה ובניכוי המימון הבנקאי, ולרבות חיוב בהכנסה בגין השימוש בדירה עד ליום העברת הדירה לבעל המניות המהותי; וכי יתרת שווי הרכישה לצורך הוראות סעיף 96 לחוק ההתייעלות הכלכלית תכלול, בין היתר, את עלות הקרקע, מס הרכישה ועלויות התכנון והבנייה.
תחום: חוזרים
עמודים:2
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
מציג 1 - 15 / מתוך 19 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות