תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הרשות הפלסטינית
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הרשות הפלסטינית
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 118 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
עליוןעא ****/** בית המשפט המחוזי דחה את ערעורה של חברת בנייה על החלטתו של מנהל מע"מ לחייב את החברה בתשלום מס תשומות בשל דיווחים לא תקינים בעסקאותיה מול עוסק פלסטיני – פס"ד מיכאל ביטון עבודות בניה בע"מ המערערת היא חברת בניה ישראלית, ששילמה לעוסק פלסטיני הרשום ברשות הפלסטינית (להלן: הרש"פ) עבור שירותי בנייה, כנגד חשבוניות מס שהוציא אותו עוסק. על מנת לקזז את מס התשומות הכלול בחשבוניות אלה, היה על המערערת להמציא על גבי טופס מיוחד (טופס 878) את פירוט החשבוניות למנהל מע"מ, באמצעות יחידת קישור מע"מ עם הרשות הפלסטינית (להלן: הקמר"פ), על מנת שיתאפשר למע"מ לערוך התחשבנות עם הרש"פ לגבי חשבוניות אלה. כך פעלה המערערת עד שבשנת 2011 חדלה מלעשות כן, והסתפקה בהגשת דיווח תקופתי למע"מ, שבמסגרתו דרשה קיזוז מס תשומות הכלול בחשבוניות אלה.כתוצאה מכך, חייב המשיב את המערערת בתשלום מס התשומות שקיזזה במסגרת דיווחיה התקופתיים, בארבע שנות מס (2014-2011) בסכום כולל של כ-700,000 ש"ח. השגתה של המערערת נדחתה וכן נדחה ערעורה לבית המשפט המחוזי, ומכאן הערעור שלפנינו.
תחום: פסיקה
עמודים:1
עליון
מציג 1 - 15 / מתוך 118 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360