תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הקצאת מניות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הקצאת מניות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 344 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
08/10/2023 |
פורסמה טיוטת כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) (תיקון), התשפ"ד-2023, במסגרתה מוצע לבצע מספר תיקונים . להלן מטרת התיקונים המוצעים: לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה , הקצאת מניות, שעומדת בתנאים הקבועים בסעיף, מקנה לעובד יתרון מיסוי משמעותי המתבטא באפשרות לבחור במסלול מיסוי ייחודי, שבו הטבת העובד הנצמחת מההקצאה תמוסה כרווח הון וזאת חלף חיוב העובד על הטבה זו בשיעור המס השולי החל באופן רגיל על הכנסתו מעבודה. כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים)התשס"ג-2003 ) (להלן – הכללים העיקריים) מסדירים נושאים שונים הכרוכים בהוצאתה לפועל של תכנית הקצאה לעובדים שחלות לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה. בכללים קבועים תנאים שונים לעניין ההקצאה, ובכלל זאת כללים לניכוי מס במקור, למינוי נאמן, כללים להגשת דוחות על ידי החברה המעבידה והנאמן והמועדים להגשתם. מאז התקנת הכללים העיקריים לפני כ20- שנה, לא נעשו בהם שינויים. מוצע בזאת לתקן את הכללים העיקריים, ולבצע מספר שינויים אשר נדרשים בשל חלוף הזמן מאז התקנתם, בין השאר בכדי לאפשר לרשות המסים לפקח על אופן מתן הטבות המס בעת הקצאת מניות לעובדים בצורה טובה ויעילה יותר
תחום: חקיקה
עמודים:19
מציג 1 - 15 / מתוך 344 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360