תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הכנסה הונית
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הכנסה הונית
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 101 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
ארציעבל *****-**-** נדחתה תביעתה של חברה להורות על ביטול החלטת המוסד לביטוח לאומי לחייבה בתשלום דמי ביטוח בגין אופציות שהוענקו לעובדיה ומומשו בשנים 2005-2007.- פס"ד נס א.ט. בע"מ הקצאת אופציות לעובדים במסלול "ליד 102" ייחשב כהכנסה פירותית לעניין ביטוח לאומי בהתאם לקבוע במס הכנסה. מדובר בחברה שרכשה 6 חברות שמוזגו לחברה אחת. החברה חילקה אופציות לעובדי החברות בנות. בפנייה לרשות המסים ניתן אישור מקדמי למסלול "ליד סעיף 102" וכן סוכם עם רשות המסים שזו תוספת להכנסת העובד מעבודה אשר תמוסה לפי שיעור המס השולי של העובד. מנגד טענה החברה שלעניין ניכוי דמי ביטוח הרי שזו הכנסה הונית לפי סעיף 102 לפקודה (הישן). המוסד לביטוח דחה את טענתה של החברה וקבע כי זו הכנסה פירותית. בית הדין האזורי קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי ודחה את תביעתה של החברה . החברה קיבלה את הסדר רשות המסים ועל פי האמור לעיל וחייבה במס את העובדים לפי הכנסה פירותית וכפועל יוצא מכך יש להחיל את סיווג ההכנסה כפי שנקבע ע"י רשות המסים גם על רשויות אחרות. על קביעה זו פנתה החברה לבית הדין הארצי לעבודה.
תחום: פסיקה
עמודים:1
ארצי
מציג 1 - 15 / מתוך 101 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360