תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הימורים/הגרלות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הימורים/הגרלות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 28 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
שלום נצרתתפ *****-**-** לא דיווח לרשות המיסים על הכנסות מהגרלות והימורים באתר אינטרנט מתחרויות ספורט בישראל ובעולם והורשע ב-3 חודשי עבודות שירות - פס"ד אופיר עמוס הנאשם הודה והורשע, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום מתוקן (בשנית) מיום 2.7.19 בשש עבירות של ארגון ועריכת הגרלות והימורים אסורים, לפי סעיף 225 לחוק העונשין, בעבירה של אי הודעה על תחילת התעסקות, עבירה לפי סעיף 215א(א) לפקודת מס הכנסה , חמש עבירות של אי הגשת דין וחשבון במועדו, עבירה לפי סעיף 216(4) ו-222(א) לפקודה, ושש עבירות של אי ניהול פנקסי חשבונות, לפי סעיף 216 (5) לפקודה. על פי כתב האישום המתוקן, בחלק אי שלו, הנאשם ארגן הימורים באתר אינטרנט, בו היו יכולים אחרים לזכות בכסף או בשווה כסף על פי תוצאות ניחושיהם ביחס לתוצאות תחרויות ספורט בישראל ובעולם, בתמורה לסיכון סכום כסף, שקבע כל מהמר לעצמו. הנאשם מכר למהמרים חשבון משתמש וירטואלי באתרים, הכולל שם משתמש וסיסמא. במעמד פתיחת החשבון, שילמו המהמרים לנאשם כסף מזומן אותו המיר הנאשם ליתרה וירטואלית, ממנה יכלו המהמרים להקצות את סכום ההימור לכל ניחוש. בחלק מהמקרים אפשר הנאשם למהמרים יתרה וירטואלית על סמך אשראי שנתן להם. בית משפט השלום בנצרת פסק והטיל על הנאשם . 3חודשי מאסר בפועל לריצוי בדרך של עבודות שרות .
תחום: פסיקה
עמודים:1
שלום נצרת
מחוזי ת"אעמ ****-**-** בשנת 2016 הורשע המערער עומרי חיון במשפט פלילי בעבירות הנוגעות לארגון ועריכה של הימורים ומשחקים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות. כחלק מן ההליכים הפליליים, חולטו כספים השייכים למערער. הוא נדון לעונשי מאסר וקנס. בנוסף, הוצאה למערער שומת מס הכנסה לשנים 2010-2015 המבוססת על הפרשי הון וזאת בהליך אזרחי שהתקיים בגינו מול רשות המסים . פקיד השומה החליט בהסכמה עם המערער לאמוד את הכנסותיו לפי הטכניקה של חישוב הפרשי הון בלתי מוסברים בהסתמך על הצהרות ההון שהגיש המערער. במסגרתה של שומה זו נקבע כי ההכנסות שהובילו להיווצרותם של הפרשי ההון תסווגנה כהכנסות חייבות אשר לגביהן היה חייב בניהול פנקסים ולא ניהלם, כך ששיעור המס בגינן ייקבע לפי סעיף 191ב לפקודה. הסכום שחולט בהליך הפלילי מגיע לכדי 74% מסך תוספת ההכנסה שיוחסה למערער בשומה. עניינו של ערעור זה בשאלת זכות המערער להפחית את הכנסתו החייבת בסכום החילוט – או בדרך הפחתת היקף ה"הכנסה" בידיו, או בדרך של התרת ניכוי הוצאה בחישוב ה"הכנסה החייבת". ביהמ"ש קבע, כי מעשה החילוט לפי חוק איסור הלבנת הון נבע מרכוש שהושג כתוצאה מביצוע העבירה. בידי חיון נוצרה הכנסה מארגון ועריכת הימורים ומשחקים אסורים, הכנסה זו לא "התאפסה" בעקבות מתן צו החילוט. עם זאת, ביהמ"ש ציין כי בגישה זו, עלול להיות מוטל מס על התעשרות שלא נותרה, בידי המערער. יתרה מזאת, לקופה הציבורית נכנסים כספי החילוט וגם כספי המס. לפיכך, יש לבחון שיקולים אלה, הראויים לבוא לידי ביטוי במסגרת האיזון בנושא התרת ההוצאה.
תחום: פסיקה
עמודים:50
מחוזי ת"א
מחוזי ת"אעמ ****-**-** כספים שחולטו למי שהורשע בהליך פלילי בגין עבירות הימורים ומשחקים לא חוקיים – יוכרו כהוצאה וייחשבו כהקטנת הכנסות בסכום החילוט – פס"ד רועי חיון בשנת 2016 הורשע המערער עומרי חיון במשפט פלילי בעבירות הנוגעות לארגון ועריכה של הימורים ומשחקים אסורים, הלבנת הון והעלמת הכנסות. כחלק מן ההליכים הפליליים, חולטו כספים השייכים למערער. הוא נדון לעונשי מאסר וקנס. בנוסף, הוצאה למערער שומת מס הכנסה לשנים 2010-2015 המבוססת על הפרשי הון וזאת בהליך אזרחי שהתקיים בגינו מול רשות המסים . פקיד השומה החליט בהסכמה עם המערער לאמוד את הכנסותיו לפי הטכניקה של חישוב הפרשי הון בלתי מוסברים בהסתמך על הצהרות ההון שהגיש המערער. במסגרתה של שומה זו נקבע כי ההכנסות שהובילו להיווצרותם של הפרשי ההון תסווגנה כהכנסות חייבות אשר לגביהן היה חייב בניהול פנקסים ולא ניהלם, כך ששיעור המס בגינן ייקבע לפי סעיף 191ב לפקודה. הסכום שחולט בהליך הפלילי מגיע לכדי 74% מסך תוספת ההכנסה שיוחסה למערער בשומה. עניינו של ערעור זה בשאלת זכות המערער להפחית את הכנסתו החייבת בסכום החילוט – או בדרך הפחתת היקף ה"הכנסה" בידיו, או בדרך של התרת ניכוי הוצאה בחישוב ה"הכנסה החייבת". ביהמ"ש קבע, כי מעשה החילוט לפי חוק איסור הלבנת הון נבע מרכוש שהושג כתוצאה מביצוע העבירה. בידי חיון נוצרה הכנסה מארגון ועריכת הימורים ומשחקים אסורים, הכנסה זו לא "התאפסה" בעקבות מתן צו החילוט. עם זאת, ביהמ"ש ציין כי בגישה זו, עלול להיות מוטל מס על התעשרות שלא נותרה, בידי המערער. יתרה מזאת, לקופה הציבורית נכנסים כספי החילוט וגם כספי המס. לפיכך, יש לבחון שיקולים אלה, הראויים לבוא לידי ביטוי במסגרת האיזון בנושא התרת ההוצאה.
תחום: פסיקה
עמודים:1
מחוזי ת"א
מציג 1 - 15 / מתוך 28 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!