תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:ארכה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:ארכה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 214 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
02/01/2024 |
תחום: חוזרים
עמודים:5
01/01/2024 |
ביום 31.12.2023 פורסם ברשומות חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון) (דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה), התשפ"ד-2023 . (להלן – החוק). בתיקון נקבעה הארכת מועדים לתקופה קובעת נוספת (29.2.2024-1.1.2024). בתחילתו נקבע החוק על מנת לתקן באופן זמני ולדחות מועדים לביצוע פעולות שנקבעו בחוזה או בחלטות שיפוטיות ולדחיית מועדי "תשלום לרשות" שנקבעו לפי חיקוק, שחלו בתקופה מפרוץ המלחמה (7.10.2023) ועד יום 7.11.2023. סעיף 6 לחוק מַסמיך את שר הביטחון, להאריך את התקופה הקובעת ואת תקופת הדחייה. ומאז הוארכה התקופה הקובעת (בפרסום מיום 7.11.2023 - צו דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (הארכת התקופה הקובעת ותקופת הדחייה), התשפ"ד-2023) עד ליום 7.12.2023 ותקופת הדחייה נקבעה ל -60 ימים או עד ליום 31.12.2023 לפי המוקדם. ביום 7.12.2023 פורסם תיקון מס' 2 לצוו בו נקבע , כי התקופה הקובעת תימשך עד ליום 31.12.2023 וכי תקופת הדחייה תהיה ל-85 ימים או עד ליום 31.12.2023, לפי המוקדם. כאמור לעיל ביום 31.12.2023 נקבע הסדר המשך לחוק שיחול לגבי מועדים לביצוע בתקופה קובעת נוספת עד ליום 29.2.2024.
תחום: חקיקה
עמודים:5
מציג 1 - 15 / מתוך 214 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!