תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:אופציות לעובדים
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:אופציות לעובדים
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 308 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
08/10/2023 |
פורסמה טיוטת כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים) (תיקון), התשפ"ד-2023, במסגרתה מוצע לבצע מספר תיקונים . להלן מטרת התיקונים המוצעים: לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה , הקצאת מניות, שעומדת בתנאים הקבועים בסעיף, מקנה לעובד יתרון מיסוי משמעותי המתבטא באפשרות לבחור במסלול מיסוי ייחודי, שבו הטבת העובד הנצמחת מההקצאה תמוסה כרווח הון וזאת חלף חיוב העובד על הטבה זו בשיעור המס השולי החל באופן רגיל על הכנסתו מעבודה. כללי מס הכנסה (הקלות מס בהקצאת מניות לעובדים)התשס"ג-2003 ) (להלן – הכללים העיקריים) מסדירים נושאים שונים הכרוכים בהוצאתה לפועל של תכנית הקצאה לעובדים שחלות לגביה הוראות סעיף 102 לפקודה. בכללים קבועים תנאים שונים לעניין ההקצאה, ובכלל זאת כללים לניכוי מס במקור, למינוי נאמן, כללים להגשת דוחות על ידי החברה המעבידה והנאמן והמועדים להגשתם. מאז התקנת הכללים העיקריים לפני כ20- שנה, לא נעשו בהם שינויים. מוצע בזאת לתקן את הכללים העיקריים, ולבצע מספר שינויים אשר נדרשים בשל חלוף הזמן מאז התקנתם, בין השאר בכדי לאפשר לרשות המסים לפקח על אופן מתן הטבות המס בעת הקצאת מניות לעובדים בצורה טובה ויעילה יותר
תחום: חקיקה
עמודים:19
ארציעבל *****-**-** נדחתה תביעתה של חברה להורות על ביטול החלטת המוסד לביטוח לאומי לחייבה בתשלום דמי ביטוח בגין אופציות שהוענקו לעובדיה ומומשו בשנים 2005-2007.- פס"ד נס א.ט. בע"מ הקצאת אופציות לעובדים במסלול "ליד 102" ייחשב כהכנסה פירותית לעניין ביטוח לאומי בהתאם לקבוע במס הכנסה. מדובר בחברה שרכשה 6 חברות שמוזגו לחברה אחת. החברה חילקה אופציות לעובדי החברות בנות. בפנייה לרשות המסים ניתן אישור מקדמי למסלול "ליד סעיף 102" וכן סוכם עם רשות המסים שזו תוספת להכנסת העובד מעבודה אשר תמוסה לפי שיעור המס השולי של העובד. מנגד טענה החברה שלעניין ניכוי דמי ביטוח הרי שזו הכנסה הונית לפי סעיף 102 לפקודה (הישן). המוסד לביטוח דחה את טענתה של החברה וקבע כי זו הכנסה פירותית. בית הדין האזורי קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי ודחה את תביעתה של החברה . החברה קיבלה את הסדר רשות המסים ועל פי האמור לעיל וחייבה במס את העובדים לפי הכנסה פירותית וכפועל יוצא מכך יש להחיל את סיווג ההכנסה כפי שנקבע ע"י רשות המסים גם על רשויות אחרות. על קביעה זו פנתה החברה לבית הדין הארצי לעבודה.
תחום: פסיקה
עמודים:1
ארצי
מציג 1 - 15 / מתוך 308 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!