תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:ועדת ערר קורונה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:ועדת ערר קורונה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 60 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
מינהלי מרכזעמנ *****-**-** ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני קורונה - השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים מיום 4.1.2022 לפיה נדחו עררים שהגישה המערערת בהתייחס למספר תקופות זכאות – פס"ד בסמרקט בע"מ ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני קורונה - השתתפות בהוצאות קבועות לעסקים מיום 4.1.2022 לפיה נדחו שבעה עררים שהגישה המערערת בהתייחס למספר תקופות זכאות, שהראשונה שבהן היא תקופת מרץ-אפריל 2020 והאחרונה תקופת מרץ-אפריל 2021. המערערת הוקמה בשנת 2018 והיא עוסקת בשיווק, קניה, מכירה, ייבוא וייצוא של אוטובוסים ומיניבוסים. יצוין כי קודם להקמתה, מנכ"ל ובעלי המערערת עסק בתחום זה במסגרת חברה אחרת בה היה שותף יחד עם אביו וכי שתי החברות קיימו קשרים עסקיים. המערערת הגישה במועדים שונים בקשות למענקי השתתפות ואף שולמו לה סכומים על חשבון המענקים. לגישתה, זכאית היא למענקים בסך כולל של כ-2 מיליון ₪ וזאת בהתבסס על נוסחת המענקים הקבועה בהחלטת הממשלה בעניין זה וכן בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 (להלן: החוק). לגישת המשיבה, רשות המסים, המערערת זכאית לכל היותר למענק בסך של כ-54 אלף ₪. סכום מענק זה נקבע על ידי המשיבה בשים לב לפעילותה של המערערת בישראל. המערערת הגישה עררים על החלטות המשיבה, עררים אלו נדחו על ידי הוועדה הנכבדה, ומכאן הערעור שלפניי. לטענת המערערת, שגתה ועדת הערר בהחלטתה וזאת בשלוש סוגיות מרכזיות: האחת, עניינה פגמים שונים שנפלו בהתנהלות המשיבה, רשות המסים, ובכלל זאת אי מתן זכות טיעון כנדרש, חוסר סמכות, תיקון החלטה בדרך של החלטה בהשגה בלא שהוגשה השגה, וכן - איחור בלתי סביר במתן ההחלטות, באופן המצדיק מטעם זה בלבד את קבלת הבקשה למענק. השנייה, עניינה בסוגיית הקשר הסיבתי שבין הירידה במחזורים לבין משבר הקורונה, וכנזר מכך, גם סוגיית נטל הראיה, כאשר לטענת המערערת, משעה שנמצא כי חלה ירידה במחזורים וכי היא זכאית למענק לאור נוסחת המענק הקבועה בהחלטת הממשלה ובחוק, שומה היה להכיר בזכאותה זו. השלישית, עניינה בשאלה מה הן ההוצאות הקבועות בעסקה של המערערת.
תחום: פסיקה
עמודים:1
מינהלי מרכז
מציג 1 - 15 / מתוך 60 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360