תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מענק פרישה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מענק פרישה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 184 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
01/01/2021 |
תחום: טבלאות מידע
עמודים:2
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
11/11/2018 |
בהחלטת מיסוי מס' 8845/18 בעניין מיסוי תשלומים בגין פרישה, נקבע על פי העובדות המפורטות בהחלטה הסדר מס שאלה עיקריו: 1. רווחים שייווצרו בגין סכומי ההפקדות בפוליסות הפרט שבבעלות החברה יהוו הכנסה חייבת במס בידי החברה שמקורה בסעיף 2(4) לפקודה, וידווחו כהכנסה חייבת בספריה במועד שבו נצברו, מדי שנה. 2. במועד הפקדת הכספים לפוליסות הפרט לא תותר לחברה כל הוצאה בגין ההפקדה כאמור. הוצאה בגין ההפקדה כאמור תותר בניכוי לחברה החל מהמועד שבו קיבל הפורש לראשונה את תוספת תשלומי הקצבה או במועד שבו קיבל הפורש את מענק הפרישה, לפי העניין, הכול כפוף לתנאי מנגנון התרת ההוצאה, כפי שנקבע בהסדר המיסוי (לגבי תוספת תשלומי הקצבה, ההוצאה תותר בניכוי בפריסה לתקופה שנעה בין 12 ל-20 שנה). 3. תוספת תשלומי הקצבה שתשולם לפורש מפוליסת הפרט של החברה כאמור תהווה במועד תשלומה הכנסה החייבת במס בידי הפורש שמקורה בסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה ותחולנה לגבבה הוראות סעיפים 121 ו-164 לפקודה. 4. המענקים שיקבלו הפורשים בסיום יחסי עובד מעסיק מפוליסת הפרט של החברה כאמור, יהוו מענקי פרישה, ויחולו עליהם הוראות סעיף 9(7א) לפקודה. 5. בהסדר נקבעו הגבלות ותנאים נוספים.
תחום: חוזרים
עמודים:2
מציג 1 - 15 / מתוך 184 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות