תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:מיזוג חברות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:מיזוג חברות
תוצאות
מציג 1 - 5 / מתוך 5 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
25/01/2021 |
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בחברה פרטית תושבת ישראל שהקימה חברה נוספת "חברה קולטת" גם היא פרטית תושב ישראל, לה הועברו מלוא הזכויות בנכסים שונים הקשורים לפעילות הטכנולוגית בה עסקה החברה. העברת הנכסים בוצעה תמורת קבלת זכויות בחברה הקולטת. והוגשה בקשה לרשות המסים שלא אושרה על שינוי מבנה. שינוי המבנה נעשה לצורך גיוס הון לשם פיתוחה של רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי העוסקת בחברה פרטית תושבת ישראל שהקימה חברה נוספת "חברה קולטת" גם היא פרטית תושב ישראל, לה הועברו מלוא הזכויות בנכסים שונים הקשורים לפעילות הטכנולוגית בה עסקה החברה. העברת הנכסים בוצעה תמורת קבלת זכויות בחברה הקולטת. והוגשה בקשה לרשות המסים שלא אושרה על שינוי מבנה. שינוי המבנה נעשה לצורך גיוס הון לשם פיתוחה של טכנולוגיה חדשנית וזאת בנפרד משאר הנכסים של החברה. כחצי שנה לאחר שינוי המבנה קיבלה החברה הקולטת מהמדען הראשי אישור בו הוא ממליץ לראות בה כחברת עתירת מחקר ופיתוח. בכוונת החברה הקולטת לגייס הון ממספר משקיעים תמורת הקצאת זכויות בה. הכספים שיתקבלו במסגרת גיוס ההון ישמשו להמשך מימון פעילות החברה בתחום המחקר והפיתוח. בגדרה של הבקשה נתבקשה רשות המסים לקבוע כי החברה הקולטת הינה חברה עתירת מחקר ופיתוח, כהגדרתה בתקנות המו"פ, וזאת לטובת החרגתה ממגבלת ההחזקה בתקופה הנדרשת האמורה והכל בהתאם לאמור בסיפא של סעיף 104 לפקודה.
תחום: חוזרים
עמודים:4
מציג 1 - 5 / מתוך 5 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית