תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:קורונה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:קורונה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 453 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
מינהלי חיפהעמנ *****-**-** ועדת ערר למענקי קורונה קבעה כי חברה העוסקת בביצוע עבודות שיפוץ עבור עסקים שונים זכאית למענקים כיוון שהפרוייקטית שלה מורכבים מאבני דרך ברורות ומוגדרות הקצרות משנה - פס"ד ק. סלאמה המדובר בחברה העוסקת בביצוע עבודות שיפוץ עבור עסקים שונים, בין היתר בתחום המלונאות, וזאת באמצעות התקשרויות עם קבלני משנה שונים. רשות המיסים טענה כי החברה מוחרגת ואינה זכאית למענקים, כלל, כיוון שהיא מבצעת פרויקטים ארוכי טווח וכי חל בחישוב הכנסתה סעיף 8א לפקודה, גם אם היא לא מדווחת בפועל בהתאם לו. לטענתה, החוק נוקט בלשון "חל" וזאת להבדיל מלשון "מדווח בפועל", משמע המחוקק בחר להחריג מהגדרת עוסק את כל מי שמחויב לדווח לפי סעיף 8א ואבן הבוחן אינה אם הוא עושה כן בפועל אם לאו. ועדת הערר בחנה את הפרויקטים שביצעה החברה ואת דיווחיה וקבעה כי היא זכאית למענקים כיוון שהפרויקטים שהיא מבצעת מורכבים מאבני דרך ברורות ומוגדרות, הקצרות משנה, וכי היא מדווחת על הכנסותיה ומחייבת את לקוחותיה בהתאם לביצוע בפועל ולפיכך לא חל בחישוב הכנסתה סעיף 8א. ביהמ"ש מאמץ את קביעת ועדת הערר ודוחה את ערעור רשות המיסים.
תחום: פסיקה
עמודים:1
מינהלי חיפה
18/07/2022 |
תחום: חוזרים
עמודים:23
מציג 1 - 15 / מתוך 453 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית