תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:פטור ליניארי – חישוב ליניארי
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:פטור ליניארי – חישוב ליניארי
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 15 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
09/08/2022 |
רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי שלא בהסכם בה נדונה בקשתו של בעל זכויות בדירת מגורים א' שזכויותיו בה נמכרו בשנת 2006. בשנת 2007 רכש זכויות בדירת מגורים ב'. במסגרת מיסוי מכירת ורכישת הדירות הצהיר כי רכש את דירה ב' כ"דירת מגורים חלופית" לדירה א'. בהתאם להוראות פרק חמישי 3 לחוק מיסוי הוענק לו פטור חלקי ממס שבח על דירה א' מכוח סעיף 49יב לחוק ופטור חלקי ממס רכישה ברכישת דירה ב' מכוח סעיף 49יז לחוק. כעת הוא מעוניין למכור את דירה ב'. בקשתו לקבל את אישור רשות המסים כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס שבח "חישוב לינארי מוטב" ולאשר בנוסף כי במכירת דירה ב' יהיה זכאי לחישוב מס השבח בדרך של פריסה. רשות המסים החליטה שלא להחיל את החישוב הלינארי המוטב על מכירת דירה ב'. בהחלטתה ציינה רשות המסים כי נישום שביצע חילוף של דירות מגורים ובחר ליהנות מהטבות המס מכוח פרק חמישי 3 לחוק אינו זכאי למכור את הדירה החלופית בפטור ממס שבח, מלא או חלקי, ולכן בהתאם ללשון ולתכלית הוראת סעיף 49טז לחוק אינו זכאי לחישוב לינארי מוטב. לגבי הפריסה ציינה רשות המסים כי פריסת המס הקבועה בסעיף 48א(ה) לחוק אינה מנגנון למתן פטור או הטבה במס, במובן בו עוסק סעיף 49טז לחוק. לפיכך, נקבע כי במכירת דירה ב' ניתן לבקש את חישוב המס בדרך של פריסה מכוח הוראות סעיף 48א(ה) לחוק. זאת תוך התחשבות בנתוני המוכר וכפוף לתנאי הסעיף. במסגרת החלטת המיסוי נקבעו תנאים נוספים.
תחום: חוזרים
עמודים:2
26/12/2013 |
תחום: חוזרים
עמודים:13
מציג 1 - 15 / מתוך 15 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית