תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:הפרשות סוציאליות
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:הפרשות סוציאליות
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 29 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
25/03/2024 |
בהתאם לסעיף 283 לחוק הביטוח הלאומי מחויב המעסיק להמשיך לשלם תשלומים לקופות תגמולים ולקרנות פנסיה בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים. בעת שגרה, כהשירות קצר, נשאו מעסיקים בנטל זה, לצד תשלום דמי ביטוח, על אף שמדובר בתקופה בה המשרתים לא עבדו. כעת בתקופת מלחמת חרבות ברזל הפכו הוצאות אלו למכבידות במיוחד. לצורך מתן מענה לנטל זה על ציבור המעסיקים ולצורך שיפוי המעסיקים בגין הפרשות פנסיוניות ותשלום דמי ביטוח עבור משרתי מילואים, ובכפוף לתנאים שנקבעו בה, מוצע לקבוע במסגרת תקנות אלו שיפוי למעסיקים בגין תשלומים ששילמו לקופות ולקרנות ועל תשלום דמי ביטוח ששילמו עבור עובדיהם משרתי המילואים בתקופה שהחל מיום 7 באוקטובר 2024 ועד ליום 31 בדצמבר 2024. במסגרת זאת, מוצע כי מעסיק, למעט מעסיק ציבורי כהגדרתו בתקנות, יהא זכאי לשיפוי בשיעור 20% משכרו של ה עובד בהתאם לתנאים ולאופן החישוב כמפורט בתקנות. הסדר זה כפוף לכך ששר הבטחון יורה כי שירות מילואים בתקופה כאמור יהיה שירות חירום לעניין פרק י"ב לחוק.
תחום: חקיקה
עמודים:6
מציג 1 - 15 / מתוך 29 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360