תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:תכנון מס
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:תכנון מס
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 291 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
31/01/2023 |
באתר הכנסת פורסמה טיוטה ראשונה של קובץ החלטות הממשלה שאמורות להיות מאושרות במסגרת חוק ההסדרים הקרוב. בגדרה של הטיוטה נכללו הצעות לשינוי בתחומי : הכלכלה והתעשייה , פיננסיים, שכר ומיסים ועוד . יש להדגיש כי הטיוטה פורסמה באופן לא רשמי והינה ראשונית בלבד. בין עיקרי הנושאים המוצעים: תזכיר חוק לתיקון פקודת מ"ה וחוק מע"מ שיכלול הוראות לגבי מיסוי פעילות בנכסים דיגיטליים, לרבות קביעת הגדרה לסיווג נכסים דיגיטליים לצרכי מס ולסיווג גופים הנותנים שירותים לגבי נכסים דיגיטליים המפוקחים ובעלי רישיון בישראל • תיקון חוק צמצום השימוש במזומן, • חובת דיווח על חלפני כספים • מאבק בהלבנת הון •תיקון חוק מע"מ בתחום החשבוניות הפיקטיביות; מסלול מיסוי חדש לעוסקים פטורים • עידוד שכירות מוסדית ארוכת טווח • תיקון במיסוי השכרת דירות מגורים • תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין במיסוי התחדשות עירונית, קיצור תקופת שחלוּף דירת מגורים יחידה , שלילת החישוב הליניארי המיוחד ממי שרכש קרקע לבניית דירת מגורים ומוכר דירת מגורים אשר בנה עליה, ועוד הוראות והנחיות בנושא זה.
תחום: חקיקה
עמודים:226
מציג 1 - 15 / מתוך 291 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360