תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:שומה בהסכם
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:שומה בהסכם
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 68 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
27/05/2020 |
בתקופת משבר נגיף הקורונה נקבעו בין היתר הקלות והסדרים שונים ובכללם תקנות בתחום המיסוי. ביום 25.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (הגיף הקורונה החדש), (הארכת תקוף ודחיית מועדים) התש"ף 2020- (להלן תקש"ח 1"). בהתאם לתקנות אלו אירוע שחל בתקופת תוקפן של התקנות, כלומר מיום פרסום התקנות, 25.3.2020 ,יידחה המועד האמור לגביו בתקופה נוספת של 3 חודשים. ביום 27.3.2020 פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (דחיית תקופות בעניני הליכי מס) התש"ף-2020 (להלן: תקש"ח-2") אשר במסגרתן אושרה דחיית מועדים מסוימים הקבועים 31.5.2020 ( להלן: "התקופה הקובעת") לא תובא בחשבון במניין הימים לגבי מועדים אשר מועד פקיעתם בתקופה שהחל מיום 22.3.2020 ועד חודשיים לאחר ה"תקופה הקובעת", כלומר עד ליום .31.7.2020 . תקש"ח 1 הותקנו כחלק מהסדרת אישורים רגולטוריים ועיצומים כספיים הנוגעים לחוקים שונים ובכללם עיצום כספי גם לעניין פקודת מס הכנסה, חוק המזומן וחוק משאבי טבע. תקש"ח 2 הותקנו לשם דחיית מועדים בהתייחס לחוקי המס השונים, כגון השגות וערעורים על פסילות ספרים. הוראת ביצוע זו באה להבהיר את האמור בתקנות אלו בפקודה ובחוקים נלווים.
תחום: חוזרים
עמודים:7
תחום: מאמרים
עמודים:2
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:1
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:0
מציג 1 - 15 / מתוך 68 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי לעצמאים - יולי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות