תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:פרישה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:פרישה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 57 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
20/04/2023 |
תחום: חוזרים
עמודים:6
11/11/2018 |
בהחלטת מיסוי מס' 8845/18 בעניין מיסוי תשלומים בגין פרישה, נקבע על פי העובדות המפורטות בהחלטה הסדר מס שאלה עיקריו: 1. רווחים שייווצרו בגין סכומי ההפקדות בפוליסות הפרט שבבעלות החברה יהוו הכנסה חייבת במס בידי החברה שמקורה בסעיף 2(4) לפקודה, וידווחו כהכנסה חייבת בספריה במועד שבו נצברו, מדי שנה. 2. במועד הפקדת הכספים לפוליסות הפרט לא תותר לחברה כל הוצאה בגין ההפקדה כאמור. הוצאה בגין ההפקדה כאמור תותר בניכוי לחברה החל מהמועד שבו קיבל הפורש לראשונה את תוספת תשלומי הקצבה או במועד שבו קיבל הפורש את מענק הפרישה, לפי העניין, הכול כפוף לתנאי מנגנון התרת ההוצאה, כפי שנקבע בהסדר המיסוי (לגבי תוספת תשלומי הקצבה, ההוצאה תותר בניכוי בפריסה לתקופה שנעה בין 12 ל-20 שנה). 3. תוספת תשלומי הקצבה שתשולם לפורש מפוליסת הפרט של החברה כאמור תהווה במועד תשלומה הכנסה החייבת במס בידי הפורש שמקורה בסעיף 2(5) לפקודת מס הכנסה ותחולנה לגבבה הוראות סעיפים 121 ו-164 לפקודה. 4. המענקים שיקבלו הפורשים בסיום יחסי עובד מעסיק מפוליסת הפרט של החברה כאמור, יהוו מענקי פרישה, ויחולו עליהם הוראות סעיף 9(7א) לפקודה. 5. בהסדר נקבעו הגבלות ותנאים נוספים.
תחום: חוזרים
עמודים:2
מציג 1 - 15 / מתוך 57 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית