תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:ספורטאים/ספורטאי חוץ
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:ספורטאים/ספורטאי חוץ
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 38 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
10/02/2022 |
בתיקון 259 לפקודת מס הכנסה הוסף לרשימת הפטורים שבסעיף 9 לפקודת מס הכנסה גם מענק ששילמו משרד התרבות והספורט, הוועד האולימפי בישראל, הוועד הפאראלימפי הישראלי או התאחדות ישראלית לספורט תחרותי שאינו אולימפי, לזוכה במקום הראשון, השני או השלישי בתחרות שהתקיימה במסגרת המשחקים האולימפיים, המשחקים הפאראלימפיים או משחקי העולם, או לזוכה כאמור בתחרות לבוגרים שהתקיימה במסגרת אליפות עולם, אליפות אירופה או אליפות מוכרת, והכול בעד זכייה בתחרות כאמור. בתיקון 259 לפקודת מס הכנסה הוסף לרשימת הפטורים שבסעיף 9 לפקודת מס הכנסה גם מענק ששילמו משרד התרבות והספורט, הוועד האולימפי בישראל, הוועד הפאראלימפי הישראלי או התאחדות ישראלית לספורט תחרותי שאינו אולימפי, לזוכה במקום הראשון, השני או השלישי בתחרות שהתקיימה במסגרת המשחקים האולימפיים, המשחקים הפאראלימפיים או משחקי העולם, או לזוכה כאמור בתחרות לבוגרים שהתקיימה במסגרת אליפות עולם, אליפות אירופה או אליפות מוכרת, והכול בעד זכייה בתחרות כאמור.
תחום: חקיקה
עמודים:1
אני סבור כי סעיף 9(29) לפקודה על מגבלותיו ותקרותיו אינו רלבנטי למלגות מן הסוג המתואר בשאלה, אשר מראש לא נכנסות לבסיס החיוב במס בשל העדר מקור הכנסה להן בפקודת מס הכנסה. תשובתי לא תהיה שלמה אם לא אציין כי תיתכן תיזה לפיה עצם העובדה שמלגות מסוימות ובתנאים מסוימים קיבלו התייחסות בסעיף פטור בפקודת מס הכנסה, אזי מלגות שאינן עונות לתנאיו של סעיף הפטור צריכות להתחייב במס משום "הכנסת" מקור הכנסה לפקודה במסגרת סעיפי הפטור. כך קבע בית המשפט העליון בעבר לגבי פיצויי פיטורים שנטען כי אין להן מקור חיוב במס בסעיף 2 לפקודה , ובית המשפט קבע כי מקור החיוב הוא סעיף הפטור המוגבל בתקרה כשפיצויים החורגים מאותה תקרה יחויבו במס (ראה ע"א 506/71 חפץ נ' פ"ש חיפה). למרות דבריי אלה, בענייננו סעיף 9(29) על מגבלותיו ותקרותיו מתייחס באופן ספציפי למלגות שאינן מסוג אלה שבשאלה ולכן חריגה מהתקרה (או מתנאים אחרים) לא יכולה לייצר מקור חיוב במס לגבי מלגות מן הסוג המתואר בשאלה
תחום: שאלות ותשובות
עמודים:2
מציג 1 - 15 / מתוך 38 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!