תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, מילות מפתח:ניכויים
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מילות מפתח:ניכויים
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 205 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
אזורי חיפהבל *****-**-** נתקבלה בקשת המוסד לביטוח לאומי למחיקת טענות מכתב התביעה של אלביט מערכות . כתב התביעה דן בהסתמכותו של המל"ל על הסכם פשרה שחתמת התובעת עם רשות המסים – בהחלטה שנתקבלה נפסק כי דין טענה זו להימחק. בהחלטה זו יושמה הלכת מגן דוד אדום שנפסק בפסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בו הוגשו ארבעת ערעורים על-ידי המוסד לביטוח לאומי על פסקי-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין מגן דוד אדום (ב"ל 32018-09-16), אוניברסיטת בר אילן (ב"ל 6497-08-16), ממן מסוף וניטול בע"מ (ב"ל 59912-03-16) ונס א.ט בע"מ (ב"ל 6517-08-16).בגדרם של פסקי הדין נקבע על ידי בית הדין הארצי כי, המל"ל רשאי להוציא שומת ניכויים בעצמו, אך משנערכה שומת ניכויים על-ידי פקיד-השומה – לרבות במסגרת פשרה עם המעסיק – רשאי המל"ל להתבסס עליה. כאמור לעיל הלכה זו יושמה במסגרת החלטתו של בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה בעניין אלביט מערכות בע"מ, בגדרהּ קיבל בית-הדין את בקשתו של המל"ל למחוק טענות מכתב התביעה של התובעת באופן כזה שבכל מקום שבו כתב התביעה תוקף, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, את הסתמכותו של המל"ל על הסכם הפשרה שחתמה התובעת עם רשות המסים, הרי שדין טענה זו להימחק.
תחום: פסיקה
עמודים:8
אזורי חיפה
תחום: פסיקה
עמודים:3
מחוזי נצרת
אזורי חיפהבל *****-**-** יישום הלכת פס"ד מד"א: נתקבלה בקשת המוסד לביטוח לאומי למחיקת טענות מכתב התביעה בפס"ד אלביט מערכות – פס"ד אלביט מערכות בע"מ נתקבלה בקשת המוסד לביטוח לאומי למחיקת טענות מכתב התביעה של אלביט מערכות . כתב התביעה דן בהסתמכותו של המל"ל על הסכם פשרה שחתמת התובעת עם רשות המסים – בהחלטה שנתקבלה נפסק כי דין טענה זו להימחק. בהחלטה זו יושמה הלכת מגן דוד אדום שנפסק בפסק-הדין של בית-הדין הארצי לעבודה בו הוגשו ארבעת ערעורים על-ידי המוסד לביטוח לאומי על פסקי-הדין של בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב בעניין מגן דוד אדום (ב"ל 32018-09-16), אוניברסיטת בר אילן (ב"ל 6497-08-16), ממן מסוף וניטול בע"מ (ב"ל 59912-03-16) ונס א.ט בע"מ (ב"ל 6517-08-16).בגדרם של פסקי הדין נקבע על ידי בית הדין הארצי כי, המל"ל רשאי להוציא שומת ניכויים בעצמו, אך משנערכה שומת ניכויים על-ידי פקיד-השומה – לרבות במסגרת פשרה עם המעסיק – רשאי המל"ל להתבסס עליה. כאמור לעיל הלכה זו יושמה במסגרת החלטתו של בית-הדין האזורי לעבודה בחיפה בעניין אלביט מערכות בע"מ, בגדרהּ קיבל בית-הדין את בקשתו של המל"ל למחוק טענות מכתב התביעה של התובעת באופן כזה שבכל מקום שבו כתב התביעה תוקף, בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, את הסתמכותו של המל"ל על הסכם הפשרה שחתמה התובעת עם רשות המסים, הרי שדין טענה זו להימחק.
תחום: פסיקה
עמודים:1
אזורי חיפה
מציג 1 - 15 / מתוך 205 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי למעסיקים - אפריל 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות