תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, קטגוריות:מס הכנסה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, קטגוריות:מס הכנסה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 17,987 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
21/12/2009 |
תחום: חוזרים
עמודים:0
25/12/2016 |
פורסם החוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת. מטרת החוק היא לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות ועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני. בין יתר הטבות המס שנקבעו בחוק ליצרני החשמל הביתיים: פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 24,000 ש"ח ומס בשיעור של 10% על ההכנסה ממכירת חשמל עד הסכום המרבי. הסכום המרבי על פי הגדרתו בחוק הוא עד גובה מחזור עסקאות של עוסק פטור כהגדרתו בחוק מע"מ (בשנת המס 2016 תקרת מחזור עסקאות של עוסק פטור היא 99,0006 ש"ח). בנוסף לאמור, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעוסק לצורכי חוק מע"מ, וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע"מ, והכול כפוף לתנאים הקבועים בחוק. כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. תקופת ההטבות תהיה ל-25 שנים רצופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח.
תחום: חקיקה
עמודים:5
07/08/2014 |
תחום: חקיקה
עמודים:0
מציג 1 - 15 / מתוך 17,987 תוצאות חיפוש
הקורסים המקצועיים והמובילים עפ מיטב המרצים בארץ!
×

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!