תוצאות חיפוש עבור:
מאגר:משולב, קטגוריות:מס הכנסה
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, קטגוריות:מס הכנסה
תוצאות
מציג 1 - 15 / מתוך 17,840 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
21/12/2009 |
תחום: חוזרים
עמודים:0
25/12/2016 |
פורסם החוק למתן הטבות מס ליצרני חשמל ביתיים מאנרגיה מתחדשת. מטרת החוק היא לעודד יצרני חשמל ביתיים, לרבות ועדי בתים, להפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח. עודפי החשמל המיוצר יימכרו לבעל רישיון ספק חיוני. בין יתר הטבות המס שנקבעו בחוק ליצרני החשמל הביתיים: פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שסכומה הכולל בשנת המס אינו עולה על 24,000 ש"ח ומס בשיעור של 10% על ההכנסה ממכירת חשמל עד הסכום המרבי. הסכום המרבי על פי הגדרתו בחוק הוא עד גובה מחזור עסקאות של עוסק פטור כהגדרתו בחוק מע"מ (בשנת המס 2016 תקרת מחזור עסקאות של עוסק פטור היא 99,0006 ש"ח). בנוסף לאמור, יינתן בכל אחד מהמסלולים פטור גם מרישום כעוסק לצורכי חוק מע"מ, וכן פטור מניהול פנקסי חשבונות ופטור מהגשת דוחות שנתיים הן במס הכנסה והן במע"מ, והכול כפוף לתנאים הקבועים בחוק. כמו כן, יינתנו גם הטבות מס לאדם המשכיר קרקע ליצרן חשמל ביתי, אשר עליה מוקם ומופעל מתקן לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. תקופת ההטבות תהיה ל-25 שנים רצופות, החל מהשנה הראשונה שבה החל היצרן הביתי להפיק הכנסה כאמור, הן מייצור חשמל והן למי שהשכיר קרקע שעליה הוקם והופעל מתקן המפיק חשמל באמצעות טכנולוגיה פוטו וולטאית או טורבינת רוח.
תחום: חקיקה
עמודים:5
01/01/2024 |
תחום: טבלאות מידע
עמודים:3
מציג 1 - 15 / מתוך 17,840 תוצאות חיפוש

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360