כל מס - מאגר המידע המקיף בעולם המס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מאגר:משולב, מ- 16/08/2019 עד- 15/10/2019
ערכים נבחרים מתוך: חשבפדיה חשבפדיה
דף הבית > רשימת תוצאות חיפוש > מאגר:משולב, מ- 16/08/2019 עד- 15/10/2019
תוצאות
כל מס הדפסה
מציג 1 - 15 / מתוך 146 תוצאות חיפוש
הצג:
תוצאות לדף
10/10/2019 |
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חוזרים
עמודים:2
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: פסיקה
עמודים:3
מינהלי י-ם
06/10/2019 |
לצורך עידוד השקעה בתחומים שהמחוקק מעוניין לעודד, נחקק סעיף 63(ד) לפקודה שעל פיו רשאי שר האוצר להגדיר שותפות כחברה ואת סכום חלוקת הכנסותיה כדיווידנד, ומחזיק השותפות ימוסה בשיעור מס מוגבל. אחד התחומים שהמחוקק מעודד הוא שותפות בחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, על פי הצו שפורסם ביום 2.1.2017 ובו מוגדרת שותפות נפט כחברה לעניין חלוקת ההכנסות שלה. רשות המסים פרסמה טיוטת צו שבה הוסף תחום שותפויות במחקר או פיתוח. על פי טיוטת הצו יראו שותפות שהיא תושבת ישראל לפי הפקודה ועונה במישרין או בעקיפין להגדרות שבחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בעשייה, התשמ"ד-1984 כחברה לעניין פקודת מס הכנסה. אחד התחומים שהמחוקק מעודד הוא שותפות בחיפוש, פיתוח או הפקה של נפט, על פי הצו שפורסם ביום 2.1.2017 ובו מוגדרת שותפות נפט כחברה לעניין חלוקת ההכנסות שלה. רשות המסים פרסמה טיוטת צו שבה הוסף תחום שותפויות במחקר או פיתוח. על פי טיוטת הצו יראו שותפות שהיא תושבת ישראל לפי הפקודה ועונה במישרין או בעקיפין להגדרות שבחוק לעידוד מחקר, פיתוח וחדשנות טכנולוגית בעשייה, התשמ"ד-1984 כחברה לעניין פקודת מס הכנסה.
מסמך
הערה
מועדפים
תחום: חוזרים
עמודים:4
מציג 1 - 15 / מתוך 146 תוצאות חיפוש
סגור חלון
כנס המסים 2019 - מרצים רן ארצי ורמי אריה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית