אנציקלופדית המיסים מבית "חשבים". חשבפדיה במיסים הינו מילון מונחים מבית כל מס - מאגר המידע המקיף והגדול בארץ בתחום המיסוי. באתר תמצאו הסברים והגדרות לכל המונחים המקצועיים הקשורים במס.
דף הבית > חשבפדיה > זיכוי ממס זר

זיכוי ממס זר הצג הכל

חקיקה
חוזרים
פסיקה
שאלות
מאמרים
ערכים מקושרים

תושבי ישראל שיש להם הכנסות המופקות מחוץ לישראל משלמים על הכנסות אלה מס זר במדינות החוץ.

כדי ליצור מנגנון למניעת מסי כפל קבעה פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") מתן זיכוי לתושב ישראל בשל המס הזר ששילם במדינת החוץ.

סעיפים 199 עד 210 לפקודת מס הכנסה קובעים כי השיטה למתן הקלה במסי כפל תהיה בדרך של זיכוי בגין המס ששולם בחו"ל כנגד המס המשולם בישראל. התנאי למתן הזיכוי הוא כי על אותה הכנסה מוטל מס הן בישראל והן בחו"ל. יש לוודא שמדובר במסי חוץ כהגדרתם בסעיף 199 לפקודה.

ישראל חתמה על אמנות מס עם מדינות שונות. אם לתושב ישראל יש הכנסה במדינה שעמה יש לישראל אמנה כזו, יש לבדוק שהמס במדינת האמנה ייגבה כדין, כאמור באמנה.

 

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית