מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד מאיה כרמי
מידע אישי

מומחית במיסוי מקרקעין. משרד מאיר מזרחי ושות עורכי דין.

פרסומים אחרונים
הטבות מס על פי חוק מיסוי מקרקעין במכירת דירת מגורים בבניין שעדיין בבנייה במסגרת פרויקט תמ"א 38
23/01/2022
חישוב מס שבח לאחר תשלומי איזון בהסכם חלוקת עיזבון הכוללים נכס מקרקעין
30/11/2021
חידושים בחוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022), התשפ"א-2021
15/11/2021
עדכוני פסיקה במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומס ערך מוסף
14/11/2021
פטור ממס לדירת ירושה שהורשה לקרובים שאינם מדרגה ראשונה
17/10/2021
הליך הגשת בקשה לפריסת מס שבח בעסקת מקרקעין לפקיד השומה ולמנהל מיסוי מקרקעין
27/07/2021
עדכוני פסיקה והחלטות מיסוי במיסוי מקרקעין
08/06/2021
מס רכישה במכירת משק חקלאי במושב שנתקבל בירושה
25/03/2021
עדכונים מקצועיים במיסוי מקרקעין, במס הכנסה ובמע"מ
23/12/2020
מעמדו של טופס הפחת
22/12/2020
מס שבח במכירת דירה שנייה שקיבל נישום במתנה מסבתו
08/12/2020
החלפת דירות תמורה בעסקאות התחדשות עירונית
19/11/2020
חישוב מס שבח לדירת מגורים שהושכרה במסלול 10% ותאריך רישום לעניין מידוד הפחת שחושב על פני תקופות השכירות
15/07/2020
התנאים לדחיית תשלום מס שבח על פי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין
20/04/2020
סקירת פסיקה במיסוי מקרקעין ומס הכנסה
01/04/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית