מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד מאיה כרמי
מידע אישי

מומחית במיסוי מקרקעין. משרד מאיר מזרחי ושות עורכי דין.

פרסומים אחרונים
הליך הגשת בקשה לפריסת מס שבח בעסקת מקרקעין לפקיד השומה ולמנהל מיסוי מקרקעין
27/07/2021
עדכוני פסיקה והחלטות מיסוי במיסוי מקרקעין
08/06/2021
מס רכישה במכירת משק חקלאי במושב שנתקבל בירושה
25/03/2021
עדכונים מקצועיים במיסוי מקרקעין, במס הכנסה ובמע"מ
23/12/2020
מעמדו של טופס הפחת
22/12/2020
מס שבח במכירת דירה שנייה שקיבל נישום במתנה מסבתו
08/12/2020
החלפת דירות תמורה בעסקאות התחדשות עירונית
19/11/2020
חישוב מס שבח לדירת מגורים שהושכרה במסלול 10% ותאריך רישום לעניין מידוד הפחת שחושב על פני תקופות השכירות
15/07/2020
התנאים לדחיית תשלום מס שבח על פי סעיף 51 לחוק מיסוי מקרקעין
20/04/2020
סקירת פסיקה במיסוי מקרקעין ומס הכנסה
01/04/2020
חשיפה למס גבוה במכירת דירת מגורים שהתקבלה בעסקת קומבינציה שנערכה עד ליום 1.8.2013
11/02/2020
סקירת פסיקה במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ
03/02/2020
סקירת פסיקה וחוזרים במיסוי מקרקעין, מע"מ ומס הכנסה
12/12/2019
קיזוז הפסדים מהחזקת משק חקלאי כנגד שבח ממכירתו
24/11/2019
עדכוני פסיקה והוראות רשות המסים במיסוי מקרקעין - אוקטובר 2019
30/10/2019

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה