מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח ענת דואני
מידע אישי

מומחית מס המתמחה - מטבעות וירטואליים, הנפקות ICO, חברות טכנולוגיות, שינוי מבנה, חוק עידוד, מיזוגים ורכישות, דיוני שומות לרבות הסדרים מול רשויות המס, תושבות לצורכי מס, גילוי מרצון ונאמנויות וממומחית במתן פתרונות מס ייצרתים בכל תחומי המס מיסוי ישראלי, מע"מ ומיסוי מקרקעין.

פרסומים אחרונים
מימוש/מכירת אופציות לעולה חדש שהעונקו לו בהיותו תושב חו"ל
18/06/2020
רכישת דירה בידי חברה והשכרתה לבעלת המניות בראי סעיף 3(ט1) לפקודה
12/03/2020
מועד חיוב במס בגין משיכת כספים מחברה על פי סעיף (3ט1)
31/12/2019
הכרה בהוצאות פחת בישראל לגבי נכס באנגליה שמוחזק בידי תושב ישראל במסגרת הקמת חנ"ז
24/12/2019
מפעל מועדף על פי סעיפים 51 יח-טז לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 1959
11/04/2019
העברת עובדים מחברה אחת לחברה אחרת עם בעלי מניות זהים
27/02/2019
התנאים להכרה בחברה לגידולים חקלאיים כמפעל חקלאי מאושר
08/01/2019
סיווג הכנסותיה של חברה שמוגדרת "מפעל מועדף"
10/12/2018
חובת דיווח לבעל מניות מהותי שלו יתרות חובה מעל 100 אלף ש"ח ליום 31.12.2016 שטרם הוחזרו עד ליום 31.12.2017
12/09/2018
קיזוז הפסדים בחברת ארנק
23/08/2018
הכללת רווחי אקוויטי ברווחים ראויים לחלוקה
31/07/2018
מיסוי משיכות בעלים על פי סעיף (3ט1) לפקודת מס הכנסה
18/06/2018
מבחן "חזקת הימים" לקביעת חובת דיווח ותשלום מס בישראל לתושב ישראל בעל שליטה בחברה ישראלית וחברות בארה"ב השוהה בחלק מהשנה בחו"ל
21/05/2018
פירוק חברה עם שני שותפים
08/03/2018
חובת הגשת דוחות שנתיים לנאמנות תבחן על פי סוג הנאמנות
26/02/2018

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל מס מענקי קורונה - פברואר 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט - ראיון אישי משרד דיגיטלי ראשון