מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד משה גבע
מידע אישי

עו"ד משה גבע - עורך דין מיסים ובעל המיזם "מיסים ונכסים" הנותן ייעוץ וליווי מקצועי ומשפטי, ליחידים ולאנשי מקצוע המייצגים לקוחות הזקוקים לטיפול מיסוי.
עבד ברשות המיסים במגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים ומשמש חבר פורום מסים בלשכת עורכי הדין . office@gevalaw.co.il , www.gevalaw.co.il

פרסומים אחרונים
סירוב פקיד שומה לתקן דוח שהוגש במסלול החזר מס מכוח סעיף 160 לפקודה
22/05/2023
חובת להגיש מסמכי הנהלת חשבונות של לקוח לרשות המסים
27/04/2023
הגדלת מקדמות בידי נישום במהלך השנה השוטפת
28/03/2023
אחריות בעל עסק בעניין אי רישום תקבול של עובד
28/03/2023
תקופת התיישנות שנות מס לשכיר
19/02/2023
אי מתן אישור ניכוי במקור לעוסק בגין פסילת ספרים
14/02/2023
תיקון דוח שהתיישן באופן חריג ממסגרת ההתיישנות הרגילה לנכה שהוארך לגביו הפטור לפי סעיף 9(5) לפקודה
08/01/2023
סעיף 38(ב) לפקודת מס הכנסה - חישוב נפרד "כפוי" לבני זוג
01/05/2022
דרישה להגשת דוחות למס הכנסה לפושט רגל
30/03/2022
הליכי גבייה והטלת קנסות בגין חובות או מחדלים למס הכנסה
16/03/2022
הצטברות ליקויים בניהול ספרים לנישום שקיבל קוד 5 וקוד 8 בשתי ביקורות
13/02/2022
חישוב שיערוך בגין הפרשי שומה הפרשי ריבית והצמדה
09/02/2022
קנס מנהלי שלא שולם במועד והאפשרויות לביטול תוספת הפיגור בגינו
26/01/2022
חיוב במס משיכת בעלים שנותרה בסגירת התיק והטלת קנס גירעון
23/01/2022
סקירת ה"קודים" המספריים הנפוצים שנקבעים בביקורת ניהול ספרים ע"י רשות המסים
20/12/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית