מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח יצחק רופא
מידע אישי

מומחה במיסוי בינלאומי וישראלי. שימש כיועץ מיסוי בינלאומי בבנק UBS Switzerland. בעברו שימש כמפקח ביחידה למיסוי בינלאומי במחלקה המקצועית ברשות המסים. ממשרד מאיר מזרחי ושות' עורכי דין.

פרסומים אחרונים
מיסוי הכנסה מועברת מארצות הברית לאזרח אמריקאי תושב הארץ
09/06/2024
מיסוי הפרשי שער בגין הלוואה במט"ח שנותן אב משפחה שמחזיק בחברה בארץ לבנו שמחזיק חברה בחו"ל.
20/05/2024
מיסוי וחובת דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל
26/02/2024
חובת דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל
14/02/2024
דיווח בטופס 1485 עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל
30/01/2024
מיסוי הכנסות שכירות מדירות מגורים המוחזקות בידי נאמנות לפי צוואה
25/07/2023
חובת הגשה של סקר שוק וניתוח מחירי העברה לפקיד שומה בעסקאות בין-לאומיות על פי תקנות מס הכנסה
04/06/2023
"פעילות עסקית" או "רווח הון" לעניין מיסוי הכנסות שיש לחברה משפחתית בישראל משותפויות LLC בארה"ב ואפשרות לקזז הפסדים
28/05/2023
מיסוי ואופן דיווח על הכנסות GP – מנהל קרן השקעות בגין דמי הצלחה וניהול
09/05/2023
הממשלה נדרשת לעצור את הסחף ולעודד השקעות בחברות ישראליות
20/04/2023
היבטי מיסוי בהקניית דירות על ידי יוצרים לנאמנות, עבורם (כנהנים), בהיותם הבעלים המהותי של הדירות, שנותרו הבעלים גם לאחר הרישום הפורמלי של הנאמנות
12/03/2023
הוצאת כספים מישראל עלולה להיות בעלת השלכות כלכליות ומיסוייות
12/02/2023
חבריי בהייטק: מחאה היא לגיטימית, אבל בהעתקת פעילות לחו"ל קיימות חשיפות מס
08/02/2023
הצגת החזקת מניות בדוחות הכספיים של חברות בנאמנות
23/01/2023
סוגיית מיסוי יורשים תושבי חוץ בגין ירושת תיק השקעות הון בחו"ל ששייך לתושבת ישראל
12/01/2023

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!