מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח
מידע אישי

אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח, לשעבר מנהל תחום מסים בחשבים. אריאל דרייפוס היה העורך המקצועי של אתר "כל מס" - מאגר מידע במיסים, וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ. תואר שני במנהל עסקים (MBA)● תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ● תואר ראשון במשפטים ● תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ● תחומי התמחות: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

פרסומים אחרונים
סוגיית דחיית נקודות זיכוי בגין התמחות בתחום לימודי רפואה
31/07/2022
ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חוב ניכויים
27/07/2022
קיזוז הפסד מניירות ערך של שני בני זוג כנגד רווח הון של אחד מהם
15/06/2022
קייטנה בעבודה - האם גם מס הכנסה משתתף?
14/06/2022
מתן נקודות זיכוי להורים לילדים בני 12-6 שעזבו חברה או שהצטרפו אליה באמצע השנה, על פי הוראת השעה בשנת 2022
13/06/2022
היבטי המס החלים על עובד ישראלי בשגרירות זרה בישראל
29/05/2022
לא ניתן לקזז הפסד הון מנירות ערך מרווחי קופת גמל להשקעה
29/05/2022
קיזוז הוצאות וקיזוז הפסדים כנגד רווח הון ממכירת דירת מגורים בחו"ל
10/05/2022
מיסוי ריבית והפרשי הצמדה על הלוואה במט"ח שנתן עוסק לאדם פרטי
27/04/2022
קיזוז הפסד הון כנגד הכנסה ממחילת חוב
03/04/2022
מיסוי מתנות לחגים
22/03/2022
אין בפקודה הוראות שמתירות קיזוז הפסד מקופת גמל להשקעה שנפדתה
09/01/2022
קיזוז הפסד מהפרשי שער כנגד רווח ממימוש אופציות
05/01/2022
לא ניתן לפרוס רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה
07/12/2021
חובת הגשת טופס 150 גם אם לחברה בחו"ל אין פעילות
01/12/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית