מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח
מידע אישי

אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח, לשעבר מנהל תחום מסים בחשבים. אריאל דרייפוס היה העורך המקצועי של אתר "כל מס" - מאגר מידע במיסים, וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ. תואר שני במנהל עסקים (MBA)● תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ● תואר ראשון במשפטים ● תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ● תחומי התמחות: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

פרסומים אחרונים
קיזוז הפסדי חברת בית כנגד הכנסותיה בשנים הבאות
07/12/2022
חישוב רווח הון במכירת מספר מונית בידי בן שקיבל מתנה מאביו
04/12/2022
מועד דיווח רווח הון
01/12/2022
הכרה בהפסד הון ממסחר במטבעות ביטקוין שעובר דרך אתר סחר עולמי
20/11/2022
נקודות זיכוי לספורטאי חוץ
08/11/2022
קיזוז הפסדי הון מועברים מניירות ערך כנגד שבח מקרקעין
30/10/2022
החלת פטור ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה על מענק קורונה
30/10/2022
האם הפסד מירידת שער מטבע מוכר וניתן לקזזו כנגד רווחי הון?
25/10/2022
השתלמות עובדים בחו"ל
23/10/2022
מועד הכרה בהוצאות סוציאליות לצורכי מס ששולמו סמוך לתום שנת המס
19/10/2022
זקיפת ריבית לפי סעיף 3(י) לפקודה בגין הלוואה שנתנה חברה לשותפות
19/10/2022
מיסוי ריבית דולרית בגין השקעה בדולרים בביטקויין טרם המרתם
19/10/2022
ריבית בין חברתית כאשר היתרות נפרעות במהלך השנה
02/10/2022
קיזוז הפסד מעסק מועבר משנים קודמות כנגד רווח מניירות ערך בשנה השוטפת
28/09/2022
צירוף תקופת תושבות בישוב מזכה למי שעבר בחלק מהשנה מישוב מזכה אחד לישוב מזכה שני
31/08/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית