מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח
מידע אישי

אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח, לשעבר מנהל תחום מסים בחשבים. אריאל דרייפוס היה העורך המקצועי של אתר "כל מס" - מאגר מידע במיסים, וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ. תואר שני במנהל עסקים (MBA)● תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ● תואר ראשון במשפטים ● תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ● תחומי התמחות: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

פרסומים אחרונים
לא ניתן לקזז הפסד הון מניירות ערך בישראל כנגד הכנסה מדיווידנד בצרפת שכן שיעור המס בישראל עולה על 25%
26/03/2023
התרת ניכוי הוצאות ריבית בגין הלוואה שלקח עצמאי להון ששימש בהשגת הכנסה
15/03/2023
חובת דיווח בטופס 856 ובטופס 102 על ספקי חו"ל ועל חברות ביטוח ועיריות
12/03/2023
מיסוי דיווידנד לחברה שכל הכנסותיה הן מדיווידנד מחברה אחרת בישראל
21/02/2023
פריסת רווח הון אינפלציוני בגין מכירת נכס בחו"ל
14/02/2023
פריסת רווח הון בגין מוניטין שלא שולם
14/02/2023
מיסוי הכנסה מריבית בגין הלוואה שנתן עוסק מורשה לאדם פרטי גם בהתייחס לגיל המלווה שהוא מעל 60
12/02/2023
זיכוי במס על תרומות בחו"ל שתרם תושב ישראל למוסדות מוכרים בחו"ל
12/02/2023
קיזוז הכנסות מדיווידנד ברמת החברה כנגד הפסדים מועברים משנים קודמת
01/02/2023
לא ניתן לקזז רווחי הון מקופת גמל להשקעה כנגד הפסדי הון
01/02/2023
חישוב מס והכרה בהוצאות בגין הכנסה מדמי שכירות מדירתו של נישום מייצג בחברה משפחתית
25/01/2023
אפשרות לקיזוז הפסד מועבר מהשכרת מבנה משרדי כנגד רווח הון ממכירת הנכס
25/01/2023
ריבית פטורה ממס שקיבל נישום אינה נחשבת הכנסה ולכן לא תוכר כהוצאה
24/01/2023
שיעור המס על ריבית המתקבלת מחו"ל בגין השקעת בעלים בחברת LLC
19/01/2023
בבקשה להחזר מס מרשות המסים יש לכלול את שני בני הזוג
18/01/2023

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ מוצרים פיננסים שני
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית