מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח
מידע אישי

אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח, לשעבר מנהל תחום מסים בחשבים. אריאל דרייפוס היה העורך המקצועי של אתר "כל מס" - מאגר מידע במיסים, וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ. תואר שני במנהל עסקים (MBA)● תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ● תואר ראשון במשפטים ● תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ● תחומי התמחות: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

פרסומים אחרונים
קיזוז הפסד מחברת-LLC שנסגרה
15/04/2024
דיווח בהצהרת הון על דירה שחלקה נתקבל במתנה על ידי ההורים
10/03/2024
סגירת יתרת חובה של בעל מניות על ידי תשלום דיווידנד/ שכר עבודה
26/02/2024
הגשת דוחות כספיים לחברה שלא היו לה הכנסות ולא רווחים במהלך שנת המס
22/02/2024
העברת עודף זיכוי מס מחו"ל לקיזוז כנגד מס החל בחו"ל על אותו מקור הכנסה
31/12/2023
חישוב המס על רווח הון / הפסד הון לעולה חדש בתקופת הפטור 10 שנים
17/12/2023
שיעורי מס על הכנסה מריבית מאיגרות חוב שנסחרות בבורסה זרה
17/12/2023
מיסוי תקבול בגין ביטוח תאונות אישיות
13/12/2023
מיסוי הכנסות מהפרשי שער מהשקעה בשותפות ולא מפיקדון בנקאי
13/12/2023
סיווג מחילת הלוואת בעלים כהכנסה פירותית ואפשרות קיזוזה מול הפסד עסקי
12/12/2023
שיעורי החזקה במניות חברה או שותפות המחייבים בהגשת טופס 150
12/12/2023
מיסוי קצבת שאירים ליורש בישראל מהביטוח הלאומי בגרמניה
21/11/2023
הכרה בהוצאות רכישת אקדח לצורך שמירה על העסק
20/11/2023
תרומה שנותנת חברה להנצחת חייל שנפל
20/11/2023
מועדי דיווח למס הכנסה לקבלן בונה בגין פרויקט שנמכר כולו בשנת מס אחת או כאשר נמכר בשלבים ביותר משנת מס
15/11/2023

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
קמפיין חשבים 360