מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח
מידע אישי

אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח, לשעבר מנהל תחום מסים בחשבים. אריאל דרייפוס היה העורך המקצועי של אתר "כל מס" - מאגר מידע במיסים, וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ. תואר שני במנהל עסקים (MBA)● תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ● תואר ראשון במשפטים ● תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ● תחומי התמחות: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון

פרסומים אחרונים
אין בפקודה הוראות שמתירות קיזוז הפסד מקופת גמל להשקעה שנפדתה
09/01/2022
קיזוז הפסד מהפרשי שער כנגד רווח ממימוש אופציות
05/01/2022
לא ניתן לפרוס רווח הון מניירות ערך סחירים בבורסה
07/12/2021
חובת הגשת טופס 150 גם אם לחברה בחו"ל אין פעילות
01/12/2021
תשלום ארנונה למשכיר דירה בידי שוכר הדירה - האם ייכלל בהכנסות משכר דירת מגורים למשכיר
04/08/2021
קיזוז הכנסה מדיווידנד מחברה בת בארצות הברית מהפסד עסקי מועבר של חברת האם הישראלית
13/07/2021
דיווח לרשות המסים בישראל על השקעה בחברה באמצעות הסכם SAFE - הלוואה המירה למניות
13/07/2021
לא ניתן להעביר נקודת זיכוי בין בני זוג שהם תושבי יישוב המזכה בהטבת מס
10/06/2021
קיזוז הפסד עסקי מועבר מפעילות חדשה של חברה
11/05/2021
חיוב במס בגין מענקי קורונה שנתקבלו בארצות הברית לבעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית
20/04/2021
טענת פקיד שומה לאי מתן קיזוז הפסד הון שיש לבן הזוג מרווח הון של בת הזוג ממכירת נכס שקיבלה בירושה
08/04/2021
חישוב ריבית 3ט כשיתרת החוב משתנה במהלך החודש
08/04/2021
האם הבטחת הכנסה המשולמת מביטוח לאומי חייבת במס הכנסה ובביטוח לאומי
08/04/2021
מיסוי מתנות לחגים
21/03/2021
הכנסה מהפרשי שער תיחשב להכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים
01/03/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית