מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח
מידע אישי
אריאל דרייפוס עו"ד, רו"ח, מנהל תחום מסים בחשבים. אריאל דרייפוס עורך מקצועי אתר "כל מס" – מאגר מידע במיסים, אריאל דרייפוס עורך מקצועי ירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ. תואר שני במנהל עסקים (MBA)● תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות ● תואר ראשון במשפטים ● תואר ראשון במדעי המדינה ויחסים בינלאומיים ● תחומי התמחות: מיסוי בינלאומי, מס הכנסה יחידים וחברות, מיסוי מקרקעין, מע"מ, ניהול ספרים, מיסוי שוקי ההון
פרסומים אחרונים
חיוב במס בגין מענקי קורונה שנתקבלו בארצות הברית לבעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית
20/04/2021
טענת פקיד שומה לאי מתן קיזוז הפסד הון שיש לבן הזוג מרווח הון של בת הזוג ממכירת נכס שקיבלה בירושה
08/04/2021
חישוב ריבית 3ט כשיתרת החוב משתנה במהלך החודש
08/04/2021
האם הבטחת הכנסה המשולמת מביטוח לאומי חייבת במס הכנסה ובביטוח לאומי
08/04/2021
מיסוי מתנות לחגים
21/03/2021
הכנסה מהפרשי שער תיחשב להכנסה בשנת המס שבה נצברה גם כשהדיווח הוא על בסיס מזומנים
01/03/2021
קיזוז הפסד הון מחו"ל וקיזוז הפסד עסקי מחו"ל מדיווידנד בארץ
25/02/2021
קיזוז עמלת חברת השקעות מרווחים מניירות ערך
09/02/2021
קיזוז הפסד מועבר מניירות ערך בחו"ל מהכנסות משכירות בחו"ל
30/12/2020
ייחוס הכנסות מרווח הון לעניין חישוב נפרד לבני זוג
22/12/2020
הפסד הון לתושב ישראל מהשקעותיו מחוץ לישראל לא יקוזז כנגד הכנסה פסיבית מחוץ לישראל
22/12/2020
עובדים זרים ישלמו מס בשיעור 15% על הפיקדון שהפקיד מעסיק בקרן מסוימת או בחשבון בנק בעת קבלת הכספים
16/12/2020
העברת זיכוי ממס זר לבת הזוג בגין מכירת נכס משותף בחו"ל לשני בני הזוג
15/12/2020
הכרה בהפסד משותפות זרה בדוחות הכספיים של חברה ישראלית
15/12/2020
פטור לעולה חדש בגין שכר דירקטורים שמקבל מחברה בחו"ל
10/12/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות