סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אבי קדוש
מידע אישי
ממשרד אבי קדוש ושות' רו"ח - מומחה למסים, דיני עבודה, שכר עובדי המדינה, כוחות הביטחון וכלל המגזר הציבורי, פנסיה וקופות גמל, משמש גם כבודק שכר מוסמך; להרחבה בנושא ולמאמרים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט של רו"ח אבי קדוש www.avikcpa.co.il "רואה חשבון, יועץ מס וחשב שכר בכיר. מומחה למיסים, דיני עבודה, ביטוח פנסיוני ושכר המגזר הציבורי והפרטי בישראל."
פרסומים אחרונים
קצבה מוכרת ופטור ממס על קצבה מזכה בתקופה שלפני 2012 ואחרי 2012
14/09/2020
התנאים לפריסת כספי תגמולים שנמשכו במשיכה חד פעמית
18/05/2020
משיכת פיצויים פטורים לאדם בגיל הזכאות שמתחיל לקבל קצבה מקרן פנסיה - ומשמעותם לעניין קיבוע זכויות והיוון קצבה על פי נוסחת השילוב החדשה
24/02/2020
הכרה בהוצאת תשלומים רטרואקטיביים לקופות גמל לקצבה ולפיצויים בגין שנים קודמות שלא הועברו בידי מעסיק
23/01/2020
תקופות של חופשת לידה ושמירת הריון צוברות ותק למענק פרישה וזכויות סוציאליות אחרות
24/12/2019
פריסה קדימה של כספי פיצויים חייבים במס שקיבל פורש צה"ל
23/09/2019
יתרון ברצף פיצויים כאשר ניתן לבצע רצף קצבה ולהתחרט אחר כך
09/09/2019
פטור לקצבה מזכה לפי סעיף 9א(ב) לפקודת מס הכנסה למי שמוכר כנכה על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא במס הכנסה
26/08/2019
משיכת כספי פנסיה שהופקדו עד לתום שנת המס 2000 בידי שכיר שהגיע לגיל 60
15/04/2019
אופן הדיווח על ייעוד כספי פיצויים
27/03/2019
נוסחת הקיזוז החדשה למענק פרישה פטור ממס שנתקבל בטווח של 15 שנה לפני תחילת קבלת הקצבה על פי הוראת המעבר לתיקון 190 לפקודה
19/03/2019
הפקדה לפי תיקון 190 - מה דין המוטבים
27/02/2019
זכאות לפיצויים לבעל שליטה
07/01/2019
הטלת מס על משיכה שלא כדין מקופת גמל בחישוב מאוחד
03/12/2018
מיסוי משיכת סכום צבירה מזערי מקופת גמל לקצבה
20/08/2018
סגור חלון
קמפיין מתנות לחגים "משאירים אתכם מחוברים"
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית