מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אבי קדוש
מידע אישי
ממשרד אבי קדוש ושות' רו"ח - מומחה למסים, דיני עבודה, שכר עובדי המדינה, כוחות הביטחון וכלל המגזר הציבורי, פנסיה וקופות גמל, משמש גם כבודק שכר מוסמך; להרחבה בנושא ולמאמרים נוספים היכנסו לאתר האינטרנט של רו"ח אבי קדוש www.avikcpa.co.il "רואה חשבון, יועץ מס וחשב שכר בכיר. מומחה למיסים, דיני עבודה, ביטוח פנסיוני ושכר המגזר הציבורי והפרטי בישראל."
פרסומים אחרונים
תקופת פריסה לסכומים שמתקבלים בשל היוון קצבה
14/02/2024
פטור ממס על כל שנות עבודת נישום שערך רצף פיצויים בפרישה הראשונה שלו לפני שנים, המשיך לעבוד וכיום פורש שוב
07/02/2024
המשך הפקדות לקרן השתלמות עצמאים לאחר שעסק נסגר
03/01/2023
פריסה קדימה של היוון קצבאות מחברת ביטוח טעונה אישור של פקיד שומה
06/12/2021
מיסוי הפקדת פדיון ימי מחלה לקופת פנסיה
18/10/2021
חבות המס לשאירים שירשו קופת פנסיה מאנגליה שהייתה שייכת למוריש
08/08/2021
משיכת כספי פיצויים מקופת גמל לקצבה ובקשה לבצע רצף קצבה לאחר שנתיים מיום הפרישה
18/05/2021
חישוב פיצויי פרישה לעניין פטור ממס הכנסה למי שעבד חלקי שנים במקומות שונים
03/01/2021
קצבה מוכרת ופטור ממס על קצבה מזכה בתקופה שלפני 2012 ואחרי 2012
14/09/2020
התנאים לפריסת כספי תגמולים שנמשכו במשיכה חד פעמית
18/05/2020
משיכת פיצויים פטורים לאדם בגיל הזכאות שמתחיל לקבל קצבה מקרן פנסיה - ומשמעותם לעניין קיבוע זכויות והיוון קצבה על פי נוסחת השילוב החדשה
24/02/2020
הכרה בהוצאת תשלומים רטרואקטיביים לקופות גמל לקצבה ולפיצויים בגין שנים קודמות שלא הועברו בידי מעסיק
23/01/2020
תקופות של חופשת לידה ושמירת הריון צוברות ותק למענק פרישה וזכויות סוציאליות אחרות
24/12/2019
פריסה קדימה של כספי פיצויים חייבים במס שקיבל פורש צה"ל
23/09/2019
יתרון ברצף פיצויים כאשר ניתן לבצע רצף קצבה ולהתחרט אחר כך
09/09/2019

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!