מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
דמי ביטוח בחל"ת – תיקון בחוק והוראת שעה
02/05/2021
פגיעה בעבודה לבעל שליטה, לפי שכר המינימום, בהעדר ראיות לשכר
14/03/2021
אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה
22/02/2021
תאונה לאחר תפילת מנחה סמוכה, ובדרך לארוחת צהריים, כתאונת עבודה
17/02/2021
שוב נקבע: היעדר רישום כ"עובד עצמאי" טרם תאונת עבודה שולל זכאות לגמלה
07/02/2021
דמי לידה בתקופת הקורונה - שינויי חקיקה מטיבים
24/01/2021
דמי פגיעה מחושבים לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות ששולמו בפועל טרם הפגיעה (גמלה חוסמת), ולא בהתאם להסכם שומות שנערך מאוחר יותר
10/09/2020
עצמאי הוכר כנפגע בעבודה אף על פי שנרשם בפועל אחרי התאונה
26/05/2020
תקופת קבלת דמי אבטלה אינה מצטרפת לתקופת אכשרה לצורך דמי לידה לעובדת עצמאית
21/04/2020
הגעת לגיל הפרישה – יש להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק אף אם לא קיבלת פנייה מביטוח לאומי
21/04/2020
דמי לידה - השפעת מענקים רבעוניים חושבה לפי ממוצע משנה קודמת
21/04/2020
הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות
21/04/2020
מי שהופסקה לו קצבת נכות כללית בשל הכנסות עשוי להיות פטור מדמי ביטוח לאומי במשך שלוש שנים
21/04/2020
אב שאשתו המורה ילדה ומצויה בחופשת הקיץ או החגים, אינו זכאי לדמי לידה
21/04/2020
המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם פיצוי בגין עיקולים שלא כדין
21/04/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות