מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
ביטוח לאומי - הקורונה אינה מהווה סטיה מ"גמלה חוסמת"
05/09/2022
קצבת זקנה שנתבעה באיחור תשולם על פי חוק עד ארבע שנים אחורנית
29/08/2022
בעל שליטה שכיר חויב בחוב ביטוח לאומי של החברה
21/08/2022
ביטוח לאומי - תושבות, ממתי הניתוק?
17/08/2022
עבודת בת זוג בעסק משפחתי, שלא כעבודת שכיר, אינה מזכה בדמי אבטלה
07/08/2022
הגדלת גמול מילואים, למי שהכנסתו "השוטפת" גדלה
02/08/2022
בוטלה תושבות של תושבים חוזרים מארה"ב, ונדרשה השבת קצבת זקנה
31/07/2022
הידבקות בקורונה במהלך השתלמות הוכרה כפגיעה בעבודה
17/07/2022
אירוע איבה למאבטח שומר שבת, בדרך ממתקן מבודד, הוכר כתאונת עבודה
11/07/2022
אובדן כושר בנכות כללית אינו משפיע על תקנה 15 בנכות מעבודה
10/07/2022
תביעה לדמי תאונה נדחתה בשל איחור מהותי בהגשתה והיעדר סיבה מספקת לו
10/07/2022
תוספת דחיית פרישה נבחנת לפי הכנסות בשנת מס ולא "בשנת גיל"
28/06/2022
נשללה זכאות אלמנת מנוח שאינו תושב ישראל לקצבת שאירים
21/06/2022
תביעה לדמי לידה בלא כל ראיות ליחסי עובד ומעסיק - נדחתה
07/06/2022
דמי ביטוח שדווחו על בעל שליטה כתושב, אף על פי שאינו תושב, הוחזרו רק בעד שבע שנים אחורנית
22/05/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כנס המיסים השנתי
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית