מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
מעמד "עובד" כשהוא בן משפחה, נבחן בקפידת יתר בביטוח לאומי
20/07/2021
שומת ניכויים שהוציא המוסד לביטוח לאומי ב-2017 בעקבות הסכם ניכויים עם מס הכנסה עד 2010 תקפה, ואינה בהתיישנות
08/07/2021
דיווחים מקוונים ופרטניים מחודש מאי 2021 למעסיקים מעל 180 עובדים
23/06/2021
זהות המעסיק אינה תנאי בקביעת מעמד כעובד שכיר לעניין תשלום דמי פגיעה
09/06/2021
המל"ל מוסמך לקבוע שווי רכב מלא לפי התקנות, גם אם יש שומה סופית לחברה במס הכנסה - הלכת רמת בטיחות
03/06/2021
נשלל קיזוז הפסדים עסקיים מגמלת מילואים, שחויבו בדמי ביטוח
01/06/2021
זכאות לקצבת אזרח ותיק על אף שהות מהותית בחו"ל
23/05/2021
דמי ביטוח בחל"ת – תיקון בחוק והוראת שעה
02/05/2021
פגיעה בעבודה לבעל שליטה, לפי שכר המינימום, בהעדר ראיות לשכר
14/03/2021
אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה
22/02/2021
תאונה לאחר תפילת מנחה סמוכה, ובדרך לארוחת צהריים, כתאונת עבודה
17/02/2021
שוב נקבע: היעדר רישום כ"עובד עצמאי" טרם תאונת עבודה שולל זכאות לגמלה
07/02/2021
דמי לידה בתקופת הקורונה - שינויי חקיקה מטיבים
24/01/2021
דמי פגיעה מחושבים לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות ששולמו בפועל טרם הפגיעה (גמלה חוסמת), ולא בהתאם להסכם שומות שנערך מאוחר יותר
10/09/2020
עצמאי הוכר כנפגע בעבודה אף על פי שנרשם בפועל אחרי התאונה
26/05/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מכר - אוגוסט + ספטמבר עלינו
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה