מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
אף שבוטלה תושבות עובד בשנים קודמות, לא הושבו דמי ביטוח הבריאות ששולמו בגינו
24/11/2021
ביטוח לאומי - הכנסה חייבת של חברה משפחתית, השלכות נוספות
07/11/2021
על אף העדר דווח ותשלום אישי של דמי ביטוח בעסק משפחתי – נקבע כי יש תקופת אכשרה לקצבת אזרח ותיק (זקנה)
21/10/2021
תשלום "שכר במזומן" ועבודה לא חיונית – בעלי משקל בהכרת קרובי משפחה כעובדים
29/08/2021
"פגיעה בעבודה" באירוע לב חריג, גם לחולה לב כרוני
22/08/2021
מגורים משותפים לפני נישואים אינם תנאי מספיק לקביעת מעמד "ידועים בציבור"
01/08/2021
מעמד "עובד" כשהוא בן משפחה, נבחן בקפידת יתר בביטוח לאומי
20/07/2021
שומת ניכויים שהוציא המוסד לביטוח לאומי ב-2017 בעקבות הסכם ניכויים עם מס הכנסה עד 2010 תקפה, ואינה בהתיישנות
08/07/2021
דיווחים מקוונים ופרטניים מחודש מאי 2021 למעסיקים מעל 180 עובדים
23/06/2021
זהות המעסיק אינה תנאי בקביעת מעמד כעובד שכיר לעניין תשלום דמי פגיעה
09/06/2021
המל"ל מוסמך לקבוע שווי רכב מלא לפי התקנות, גם אם יש שומה סופית לחברה במס הכנסה - הלכת רמת בטיחות
03/06/2021
נשלל קיזוז הפסדים עסקיים מגמלת מילואים, שחויבו בדמי ביטוח
01/06/2021
זכאות לקצבת אזרח ותיק על אף שהות מהותית בחו"ל
23/05/2021
דמי ביטוח בחל"ת – תיקון בחוק והוראת שעה
02/05/2021
פגיעה בעבודה לבעל שליטה, לפי שכר המינימום, בהעדר ראיות לשכר
14/03/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
ניהול ספרים יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית