סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
מרצים, פרילנסרים ונותני שירותים המדווחים לביטוח לאומי מכוח צו סיווג מבוטחים – זכאים לדמי אבטלה ולדמי פשיטת רגל
19/11/2013
מבוטחת שנעדרה במשך שנים מישראל הוכרה כתושבת ישראל לעניין תשלום תוספת לקצבת הזקנה
29/07/2013
נותני שירותים שקיבלו תלושי שכר מחויבים בדמי ביטוח כעובדים עצמאים
04/03/2013
ההבדלים בין בעל שליטה לבעל שליטה בחברת מעטים לעניין ביטוח לאומי
19/04/2012
זכאות לדמי לידה לעצמאית שלא דיווחה על מעמדה למוסד לביטוח לאומי
23/01/2012
דמי ביטוח לעיור ממשכורת
28/11/2011
סיווג אמנים כשכירים על פי צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים)
13/04/2011
יחיד שפוטר ולא נרשם במועד בשירות התעסוקה - לא יהיה זכאי לדמי אבטלה
20/03/2011
דמי ביטוח למבוטח שיש לו הכנסה פסיבית משכר דירקטורים
24/08/2010
ביטוח אשת עובד זר המבוטח בארץ
22/04/2010
דמי אבטלה לאשת עצמאי העובדת בעסק בעלה
17/03/2010
חיוב בדמי ביטוח לאומי על הכנסות מדמי מפתח
24/01/2010
חישוב תגמול דמי פגיעה מביטוח לאומי
23/09/2009
חישוב דמי ביטוח לאומי בחו"ל ובארץ לתושב ישראל
23/08/2009
תיקון תלושי שכר לעובד
11/06/2008
סגור חלון
יום עיון מלכ"רים - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית