סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
דמי פגיעה מחושבים לפי ההכנסה שלפיה נקבעו המקדמות ששולמו בפועל טרם הפגיעה (גמלה חוסמת), ולא בהתאם להסכם שומות שנערך מאוחר יותר
10/09/2020
עצמאי הוכר כנפגע בעבודה אף על פי שנרשם בפועל אחרי התאונה
26/05/2020
תקופת קבלת דמי אבטלה אינה מצטרפת לתקופת אכשרה לצורך דמי לידה לעובדת עצמאית
21/04/2020
הגעת לגיל הפרישה – יש להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק אף אם לא קיבלת פנייה מביטוח לאומי
21/04/2020
דמי לידה - השפעת מענקים רבעוניים חושבה לפי ממוצע משנה קודמת
21/04/2020
הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות
21/04/2020
מי שהופסקה לו קצבת נכות כללית בשל הכנסות עשוי להיות פטור מדמי ביטוח לאומי במשך שלוש שנים
21/04/2020
אב שאשתו המורה ילדה ומצויה בחופשת הקיץ או החגים, אינו זכאי לדמי לידה
21/04/2020
המוסד לביטוח לאומי חויב לשלם פיצוי בגין עיקולים שלא כדין
21/04/2020
השכר הקובע לדמי פגיעה נקבע לפי תלושי השכר, לאחר שהמבוטח הוכיח שמשך את כל המשכורת
21/04/2020
הביטוח הלאומי פרסם: רווחי חברה משפחתית יחוייבו בדמי ביטוח בלי קשר לסיווגם, רטרואקטיבית משנת 2018
21/04/2020
תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה - רק למי שיש הכנסות מעבודה או ממשלח יד
21/04/2020
הידבקות או חשש מהידבקות בנגיף הקורונה – האם זו "פגיעה בעבודה"?
03/03/2020
זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודה אינה גוררת זכאות אוטומטית לקצבת נכות כללית, ויש לתובעה בנפרד – ובמועד
24/12/2019
השפעת תקופת תשלום חלף הודעה מוקדמת על תקופת האכשרה לדמי אבטלה
24/12/2019
סגור חלון
קמפיין מתנות לחגים "משאירים אתכם מחוברים"
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית