מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
נשללה זכאות אלמנת מנוח שאינו תושב ישראל לקצבת שאירים
21/06/2022
תביעה לדמי לידה בלא כל ראיות ליחסי עובד ומעסיק - נדחתה
07/06/2022
דמי ביטוח שדווחו על בעל שליטה כתושב, אף על פי שאינו תושב, הוחזרו רק בעד שבע שנים אחורנית
22/05/2022
פגיעה בעבודה, הגמלה שוב "חוסמת"
15/05/2022
תקבולי אובדן כושר עבודה מכוח פוליסת פרט חויבו בדמי ביטוח אחורנית
01/05/2022
בעל 45% ממניות החברה, וזכאי לדמי אבטלה
24/04/2022
אושרה תביעת דמי לידה ממעסיקים נוספים לאחר קבלת גמלה אוטומטית, אף שהוגשה "בשיהוי"
03/04/2022
זכאות לקצבת ניידות מותנית בהגשת תביעה לפני גיל 67
06/03/2022
היחס שבין שומת חברה ושומת ניכויים של מס הכנסה לבין שומת ניכויים של הביטוח הלאומי
01/03/2022
פטור מביטוח לאומי על פי האמנה לביטוח סוציאלי אינו חל על תושב ישראל המועסק על ידי מעסיק זר
14/02/2022
התושבות נשללה אחורנית ועמה קצבת הנכות הכללית
27/01/2022
אי ניצול ימי מחלה בתלושי בעל שליטה הביא לשלילת זכאות לדמי תאונה
24/01/2022
הכנסות מהשכרה למגורים פסיבית בחו"ל פטורות בכל אופן מדמי ביטוח (הלכת אולך)
17/01/2022
אי רישום כעובד עצמאי שולל הכרה כפגיעה בעבודה
09/01/2022
ביטוח לאומי - אמנת המס עם ארה"ב אינה פוטרת תושב ישראל מתשלום דמי ביטוח על עבודתו שם
03/01/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית