מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
חיים חיטמן
מידע אישי
לשעבר מנהל תחום בכיר ביטוח וגבייה במוסד לביטוח לאומי. כיום במשרד ארצי חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
ניתוק תושבות לפני גיל הפרישה עלול לשלול זכאות לקצבת אזרח ותיק
16/05/2024
גמלת נכות מעבודה – השכר הקובע לקצבת נכות – אין חדש
31/01/2024
ביטוח לאומי - חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג – עד 7 שנים אחורנית ממועד הבקשה
31/12/2023
ביטוח לאומי - חיובי דמי ביטוח בגין הכנסות משכר דירה בחו"ל מ-2004, בוטלו
25/12/2023
פתיחת תיק ברשות המיסים אינה מבטיחה לעובד עצמאי זכות לדמי פגיעה
20/08/2023
בת זוג שכירה בעסק בעלה זכאית לדמי אבטלה ולידה, משהתקיימו יחסי עובד ומעסיק (הלכת לומברוזו)
23/07/2023
חלוקת הכנסות שכר דירה בין בני זוג - עד שבע שנים אחורנית
25/06/2023
"עקר בית" שבן זוגו עובד פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי
21/05/2023
מובטל השוהה בחו"ל עלול לאבד זכאותו לדמי אבטלה
16/04/2023
אחריות וחיוב מעסיק, בגין עובד שזכאי לגמלה ולא שולמו בגינו מלוא דמי הביטוח במועד החוקי
19/03/2023
נכות רפואית בשיעור שעולה על 60% אינה תנאי מספיק לאובדן כושר עבודה המאפשר קבלת קצבת נכות כללית
19/03/2023
גמלאי בפרישה מוקדמת שיוצא לחו"ל - סוגיית ניתוק תושבות
28/02/2023
הועסקה כנהגת מונית שכירה ותבעה דמי אבטלה
10/01/2023
בת משפחה בעסק משפחתי לא הוכרה כעובדת לתשלום דמי אבטלה
03/01/2023
קצבאות בגין אי כושר לעבודה מפוליסת ביטוח פרטית חויבו בדמי ביטוח גם אחורנית
18/12/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!