מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח משפטן ישי כהן
מידע אישי
מומחה במסים . ממשרד ארצי חיבה, את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
שוק ההון – יחיד, משפחתית, הפרשי השער ומה שביניהם
12/09/2021
משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס
22/03/2020
שירות מבוסס תוכנה על פי החוק לעידוד השקעות הון - החלטת מיסוי 9101/19
29/10/2019
יתרות חובה של בעלי מניות - המחאת יתרות כפתרון חלקי
25/03/2018
שיהוי בהגשת תביעה לאבטלה לאור עימות משפטי בין העובד למעסיקו לשעבר הביא לדחיית תביעה לדמי אבטלה
07/06/2017
העלאה מהותית לא מוסברת בשכר בעלת שליטה בתקופת ההיריון לא הוכרה לעניין דמי לידה
07/06/2017
תשלומי פנסיית נכות מקרן לעצמאים הם הכנסה חייבת בדמי ביטוח
07/06/2017
דמי הבראה שולמו באיחור של חודש - העובדת אינה זכאית להפרשי דמי לידה
02/01/2017
הפסדים מעסק אינם ניתנים לקיזוז מהכנסות פסיביות?
09/10/2016
תושב ישראל שנפגע בתאונה אישית בחו"ל זכאי לדמי תאונה אך ורק אם ישוב ארצה
09/10/2016
שיעור הריבית הרעיונית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה כולל מע"מ והחבות במס הכנסה תהיה השיעור האמור כשהמע"מ מנוכה ממנו
29/02/2016
הפיכה לחברת בית לפי חוק ההסדרים 2015–2016
09/12/2015
חיוב המוסד לביטוח לאומי בהחזר דמי ביטוח רטרואקטיביים לאישה שלא הוכרה כעובדת
30/11/2015
העברת שליטה על חברה אמריקנית בין חברות אחיות ישראליות
29/10/2015
מס היסף על הכנסות פסיביות בתא המשפחתי
08/09/2015

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה