סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח משפטן ישי כהן
מידע אישי
מומחה במסים . ממשרד ארצי חיבה, את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס
22/03/2020
שירות מבוסס תוכנה על פי החוק לעידוד השקעות הון - החלטת מיסוי 9101/19
29/10/2019
יתרות חובה של בעלי מניות - המחאת יתרות כפתרון חלקי
25/03/2018
שיהוי בהגשת תביעה לאבטלה לאור עימות משפטי בין העובד למעסיקו לשעבר הביא לדחיית תביעה לדמי אבטלה
07/06/2017
העלאה מהותית לא מוסברת בשכר בעלת שליטה בתקופת ההיריון לא הוכרה לעניין דמי לידה
07/06/2017
תשלומי פנסיית נכות מקרן לעצמאים הם הכנסה חייבת בדמי ביטוח
07/06/2017
דמי הבראה שולמו באיחור של חודש - העובדת אינה זכאית להפרשי דמי לידה
02/01/2017
הפסדים מעסק אינם ניתנים לקיזוז מהכנסות פסיביות?
09/10/2016
תושב ישראל שנפגע בתאונה אישית בחו"ל זכאי לדמי תאונה אך ורק אם ישוב ארצה
09/10/2016
שיעור הריבית הרעיונית לפי סעיפים 3(ט) ו-3(י) לפקודה כולל מע"מ והחבות במס הכנסה תהיה השיעור האמור כשהמע"מ מנוכה ממנו
29/02/2016
הפיכה לחברת בית לפי חוק ההסדרים 2015–2016
09/12/2015
חיוב המוסד לביטוח לאומי בהחזר דמי ביטוח רטרואקטיביים לאישה שלא הוכרה כעובדת
30/11/2015
העברת שליטה על חברה אמריקנית בין חברות אחיות ישראליות
29/10/2015
מס היסף על הכנסות פסיביות בתא המשפחתי
08/09/2015
הפרשי שער במכירת ניירות ערך בחו"ל
31/05/2015
סגור חלון
 מכר פיננסי חודש חינם + מתנה לבחירה
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית