מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח הדס שרים
מידע אישי

מומחית במיסוי ישראלי ומיסוי בינלאומי בעיקר בהיבטים של נדל"ן, ניהול הון משפחתי, מעבר בין דורי, נאמנויות, תכנוני פרישה והשקעות בינלאומיות.
משרד הדס שרים, רו"ח & עו"ד.

פרסומים אחרונים
שווי מימוש אופציה בחברה פרטית זרה
11/01/2021
הלוואה שלקח בעל מניות עבור חברתו מצד ג' וניתנה לו ישירות ולא לחברה
16/12/2020
מיסוי מסירת עסק ללא תמורה לקרוב משפחה
19/10/2020
מיסוי מכירת הלוואה + מניות
20/07/2020
קיזוז הפסד הון בחברת החזקות שנובע ממחיקת חברת בת ברשם והלוואת בעלים שלא נפרעה כנגד רווח הון ממכירת מניות בחברה אחרת
30/06/2020
מיסוי רווחים שוטפים במכירת שותפות
23/02/2020
הכרה בהפסדים שנצברו בחברה אותה ירש בנו של הנפטר והאפשרות לקזזם
16/12/2018
אירוע מס בשינוי מבנה של חברה שמעבירה מניות מחברה שמפסיקה את פעילותה ישירות לבעל המניות שמחזיק ב-100% בשתי החברות
17/10/2018
חובת הדיווח החלות על נאמן לפי פקודת מס הכנסה אינן חלות על השלוח אלא על השולח הבעלים של הנכס
16/07/2018
הבחנה בין נאמנות לשליחות לעניין חברת בת שנפתחה בידי חברת עורכי דין ומחזיקה בנאמנות מניות של חברה ישראלית
05/07/2018
מיסוי נאמנות הפועלת מכוח צו ירושה
31/10/2017
אירוע מס בהקצאת מניות חדשות בחברה
20/08/2017
שטר הון ושטר הון צמית
21/06/2017
השלכות העברת מניות חברה ישראלית לאשת בעל המניות והשלכות העברתן לנאמנות
13/03/2017
הקמת חברה על ידי ישראלי ותושב השטחים בעל דרכון ירדני ודרכון ישראלי
02/01/2017

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
הזמנה לוובינר - פינבוט - 20.1.21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט באנר תחתון אתרים פיננסיים2