מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח שניר שער
מידע אישי
מומחה במע"מ, מיסוי מקרקעין ומס הכנסה
פרסומים אחרונים
חישוב מס רכישה על מלא השווי של דירה
21/05/2024
טענה למלאכותיות בהחזרת "דירת מתנה" מבן להוריו בבואו לרכוש לעצמו דירה על שמו
18/03/2024
מס שבח במכירת שתי דירות בידי היורש שלא היו פטורות ממס שבח בידי המוריש
20/12/2023
דירה "על הנייר" אינה נחשבת כדירת מגורים לעניין מס שבח
12/09/2023
פריסת שבח מקרקעין לעסקאות ישנות בשיעור מס קבוע
09/07/2023
סדר קביעת פטורים ממס שבח לנישום בעל שלוש דירות ששתיים מהן נתקבלו במתנה ובירושה
12/02/2023
זכאות אלמנה להקלת "נכה" במס רכישה לאחר פטירת הנכה
29/01/2023
הקלה במס רכישה לנכה שרוצה לרכוש דירה נוספת
25/07/2022
מס רכישה במכירת דירה מאב לבן במחיר נמוך מערך השוק
06/01/2022
החלת הפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין על חמש עסקאות מכירת דירות מגורים
08/12/2021
האפשרות לפטור ממס שבח בהעברת דירה שקיבל נכד בירושה ורוצה להעבירה ללא תמורה להוריו שאינם היורשים
20/05/2021
רכישת דירת מגורים בידי בני זוג כשלבת הזוג דירה בירושה
17/03/2021
העברת זכות במקרקעין גם במסגרת עסקת קומבינציה חייבת בדיווח למיסוי מקרקעין
02/03/2021
אופן הגשת ערעור לביטול קנסות שהוצאו בידי מנהל מיסוי מקרקעין
28/01/2021
חילוף זכויות במקרקעין - הוראת השעה פגה ביום 31.12.2010
07/09/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!