מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח שניר שער
מידע אישי
מומחה במע"מ, מיסוי מקרקעין ומס הכנסה
פרסומים אחרונים
הקלה במס רכישה לנכה שרוצה לרכוש דירה נוספת
25/07/2022
מס רכישה במכירת דירה מאב לבן במחיר נמוך מערך השוק
06/01/2022
החלת הפטור לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין על חמש עסקאות מכירת דירות מגורים
08/12/2021
האפשרות לפטור ממס שבח בהעברת דירה שקיבל נכד בירושה ורוצה להעבירה ללא תמורה להוריו שאינם היורשים
20/05/2021
רכישת דירת מגורים בידי בני זוג כשלבת הזוג דירה בירושה
17/03/2021
העברת זכות במקרקעין גם במסגרת עסקת קומבינציה חייבת בדיווח למיסוי מקרקעין
02/03/2021
אופן הגשת ערעור לביטול קנסות שהוצאו בידי מנהל מיסוי מקרקעין
28/01/2021
חילוף זכויות במקרקעין - הוראת השעה פגה ביום 31.12.2010
07/09/2020
חובת תשלום מס רכישה למי שרכש קרקע כשברשותו דירת מגורים ובמהלך הזמן הועברה הקרקע להתארגנות קבוצת רכישה לבניית דירות מגורים
16/08/2020
אופן הגשת ערער לשומת מס רכישה שהוציאה רשות המסים לפרוייקט שיווק יחידות משרדים
07/04/2020
פריסת מס שבח לנכס שנקנה לפני 1960
06/08/2019
מכירת נכס ששימש כרכוש קבוע בחברה לבעלים – חייב במס שבח
30/04/2019
העברת מניות איגוד מקרקעין וקרקע לבן הזוג
28/03/2019
דיווח לרשויות מיסוי מקרקעין על עסקת מקרקעין שעשתה חברת בית
21/01/2019
מיסוי הורים ובתם שמתכוונים לבנות 12 דירות על מגרש בבעלותם
28/08/2018

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית