סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח אלכס שפירא
מידע אישי
הבעלים של משרד עו"ד אלכס שפירא ושות', שהינו משרד בוטיק מהמובילים בישראל בתחום המיסוי. מקים ועורך אתר האינטרנט www.capitax.co.il. חבר הספר מיסוי שוק ההון (מהדורה שנייה, נובמבר 2012) וכן עשרות מאמרים ופרסומים מקצועיים בתחום המיסים. מרצה בפורומים שונים ובכללם השתלמויות וימי עיון בלשכת עו"ד ובלשכת רו"ח.
פרסומים אחרונים
מיסוי העברת כספים לברוקר בחו"ל לביצוע רכישת ניירות ערך
19/05/2020
מכירת נכס בידי חברה משפחתית – זהירות!
13/05/2019
מבחנים לפעילות העולה לכדי עסק לנישום שעוסק בקניות ומכירות ניירות ערך בתיק האישי שלו
21/06/2018
דיווח על פעילות בניירות ערך
25/01/2018
רכישת מניות באוצר של חברה שנמצאת בתהליך כינוס נכסים
03/10/2017
אופן קביעת התמורה במכירת מניות שתמורתן אינה בשיעור קבוע מראש והדיווח עליה
24/05/2017
דוח שנתי בחברה על רווחי ניירות ערך בחברות
27/03/2017
פתיחת עסק למסחר בניירות ערך בהיקפים גדולים לנכה
02/01/2017
חישוב ליניארי במכירת ניירות ערך סחירים שנרשמו למסחר לפני 1.1.2012 (מועד השינוי)
27/06/2016
מיסוי מניות ללא סחירות שהתקבלו בירושה
23/12/2015
הנפקת אופציות למשקיע נוסף בחברה פרטית תמורת השקעה כספית
24/08/2015
חישוב רווח הון במכירת ניירות ערך הצמודים למט"ח ונקובים בדולרים שנסחרים מחוץ לישראל
25/01/2015
חישוב רווח הון ממכירת ניירות ערך בחו"ל של חברה תושבת חוץ
23/12/2014
הצהרה על רווח ממכירת נכס בחו"ל
23/11/2014
חישוב הפסד ריאלי ממכירת ניירות ערך וסיווגו כרווח הון או כהפסד הון
23/07/2014
סגור חלון
יום עיון טופס 161יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית