מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רונית בר
מידע אישי

מומחית במיסים. משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ

פרסומים אחרונים
התנאים להגדרת חברת ארנק לחברת מעטים שיש לה הכנסות מדמי ניהול משלוש חברות
13/09/2021
מהפיכה בגישת "שרות לתושב חוץ" עם "נהנה בישראל" לפי סעיף 30(א)(5) לחוק מס ערך מוסף-
15/08/2021
חוק עידוד השקעות הון – דירות להשכרה גם אם ישנן דירות בשימוש בעל הבניין וקרובו
19/07/2021
רווח הון – חישוב המס במכר מניות שנרשמו למסחר, וחשיבות תכנון מבנה עסקה (הלכת ריזמן)
24/06/2021
קורונה - החלטות ועדות הערר - הנוסחה מחייבת, התוצאה מאכזבת
09/06/2021
שירות לתושב חוץ במע"מ אפס, נטל הראיה על הנישום
14/02/2021
קורונה – מענק "פגיעה ממושכת" לזכאים למענקי השתתפות בהוצאות
25/01/2021
דירת אירוח לחמישה היא בית מלון. מע"מ אפס על שירותים נלווים
20/01/2021
תיעוד ומועד מיסוי תוספת מימוש אופציות בידי עובד שקיבל אופציות לפי סעיף 102 - מסלול הוני
07/12/2020
חריגה מנוסחת הפיצוי, רק במקרים חריגים (הכרעה שיפוטית) פס"ד מדיטרניין
12/10/2020
עקרון ההקבלה בין הכנסות להוצאות על פי סעיף 17 רישה לפקודת מס הכנסה אל מול הפסיקה
08/09/2020
ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק שהעוסק חדל לעסוק בו והפך לשכיר גם בשנים הבאות
19/08/2020
פיצוי שחושב על פי אובדן רווחים, האמנם יהפוך לפירותי? – פסק דין גאולה
21/06/2020
מיסוי ודיווח בגין יתרת זכות שנותרה בחברה נרכשת כשבעל המניות הנרכש ויתר עליה.
06/04/2020
משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס
22/03/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה