מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רונית בר
מידע אישי

מומחית במיסים. משרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ

פרסומים אחרונים
קורונה - החלטות ועדות הערר - הנוסחה מחייבת, התוצאה מאכזבת
09/06/2021
שירות לתושב חוץ במע"מ אפס, נטל הראיה על הנישום
14/02/2021
קורונה – מענק "פגיעה ממושכת" לזכאים למענקי השתתפות בהוצאות
25/01/2021
דירת אירוח לחמישה היא בית מלון. מע"מ אפס על שירותים נלווים
20/01/2021
תיעוד ומועד מיסוי תוספת מימוש אופציות בידי עובד שקיבל אופציות לפי סעיף 102 - מסלול הוני
07/12/2020
חריגה מנוסחת הפיצוי, רק במקרים חריגים (הכרעה שיפוטית) פס"ד מדיטרניין
12/10/2020
עקרון ההקבלה בין הכנסות להוצאות על פי סעיף 17 רישה לפקודת מס הכנסה אל מול הפסיקה
08/09/2020
ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק שהעוסק חדל לעסוק בו והפך לשכיר גם בשנים הבאות
19/08/2020
פיצוי שחושב על פי אובדן רווחים, האמנם יהפוך לפירותי? – פסק דין גאולה
21/06/2020
מיסוי ודיווח בגין יתרת זכות שנותרה בחברה נרכשת כשבעל המניות הנרכש ויתר עליה.
06/04/2020
משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס
22/03/2020
מלכ"רים – סעיף 9(2) לפקודה לא יחול ככל שפעילות התאגיד אינה בזיקה למדינת ישראל
25/02/2020
התנהלות כעסק וכעוסק לאורך שנים, הטילה חבות במע"מ על מכירה "לא עסקית"
03/02/2020
מבחן חזקת הימים ומועד ניתוק תושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל באמצע שנת המס
07/01/2020
חישוב הרר"ל והוראות סעיף 3(ט1) – הילכו יחדיו?
28/11/2019

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ביטוח לאומי לעצמאים - יולי 21
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות