מומחי חשבים : רו"ח רונית בר - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רונית בר
מידע אישי
מומחית במיסים. משרד ארצי חיבה פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
עיצוב של מוצר מהווה פעולה ולא נכס בלתי מוחשי הנפרד מהמוצר – פס"ד מוגוגו בע"מ
06/11/2019
גיבוש הפסד בין צדדים קשורים בסכום התואם רווח הון שנצמח בסמוך הוא עסקה מלאכותית - הלכת ידין סגל
09/09/2019
תשלום מס רווח הון בישראל לגבי נכס מקרקעין שנמכר בצרפת ולא שולם שם מס
08/09/2019
פס"ד ויינברג – מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון במידה ואפסו סיכויי פירעונה
07/08/2019
התיישנות "פקודות היומן" לא ניתנת לפתיחה באמצעות יתרה מאזנית – הלכת רביבי ז"ל
28/07/2019
שירות לתושב חוץ באתר שיווק קניות אינטרנטי חייב במע"מ בשיעור מלא
04/06/2019
פיצויי נזק מלחמה, הקפדה על מועדי הגשת התביעות (הלכת אם דבליו גרופ) -
14/04/2019
רווח הון – פרישת שותף – הוני או קצבה?
22/01/2019
האם נדרש מינימום 10 עובדים לעמידה בתנאי "מפעל טכנולוגי מועדף" כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון?
12/12/2018
פיצול שבח בין בני זוג בידי פקיד השומה בדוח השנתי
26/11/2018
שינויי מבנה - חוזר מס הכנסה 6/2018 - מועד מיזוג / פיצול במהלך השנה
25/02/2018
חברת בית - הדין החדש, דגשים בהוראות המעבר
21/02/2018
שינויי מבנה – שינוי מבנה גם לגבי שותפות – החלטת מיסוי בהסכם – מיום 7.12.2017
10/12/2017
שאלת סיווג הכנסת פיצוי לשכיר בגין תביעה על אי הענקת אופציות לפי סעיף 102 לפקודה (הוני) – פס"ד בר ניב
29/11/2017
נוהל חובת קבלת אישור לפטור ממס במקור מתשלומים לתושב חוץ - בחוסר סמכות?
12/01/2015
סגור חלון
כנס המסים 2019 - אייל דורון
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית