סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רונית בר
מידע אישי
מומחית במיסים. משרד ארצי חיבה פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
חריגה מנוסחת הפיצוי, רק במקרים חריגים (הכרעה שיפוטית) פס"ד מדיטרניין
12/10/2020
עקרון ההקבלה בין הכנסות להוצאות על פי סעיף 17 רישה לפקודת מס הכנסה אל מול הפסיקה
08/09/2020
ניתן לקזז הפסד מועבר מעסק שהעוסק חדל לעסוק בו והפך לשכיר גם בשנים הבאות
19/08/2020
פיצוי שחושב על פי אובדן רווחים, האמנם יהפוך לפירותי? – פסק דין גאולה
21/06/2020
מיסוי ודיווח בגין יתרת זכות שנותרה בחברה נרכשת כשבעל המניות הנרכש ויתר עליה.
06/04/2020
משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס
22/03/2020
מלכ"רים – סעיף 9(2) לפקודה לא יחול ככל שפעילות התאגיד אינה בזיקה למדינת ישראל
25/02/2020
התנהלות כעסק וכעוסק לאורך שנים, הטילה חבות במע"מ על מכירה "לא עסקית"
03/02/2020
מבחן חזקת הימים ומועד ניתוק תושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל באמצע שנת המס
07/01/2020
חישוב הרר"ל והוראות סעיף 3(ט1) – הילכו יחדיו?
28/11/2019
עיצוב של מוצר מהווה פעולה ולא נכס בלתי מוחשי הנפרד מהמוצר – פס"ד מוגוגו בע"מ
06/11/2019
גיבוש הפסד בין צדדים קשורים בסכום התואם רווח הון שנצמח בסמוך הוא עסקה מלאכותית - הלכת ידין סגל
09/09/2019
תשלום מס רווח הון בישראל לגבי נכס מקרקעין שנמכר בצרפת ולא שולם שם מס
08/09/2019
פס"ד ויינברג – מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון במידה ואפסו סיכויי פירעונה
07/08/2019
התיישנות "פקודות היומן" לא ניתנת לפתיחה באמצעות יתרה מאזנית – הלכת רביבי ז"ל
28/07/2019
סגור חלון
כנס המסים השנתי 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית