מומחי חשבים : רו"ח רונית בר - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רונית בר
מידע אישי
מומחית במיסים. משרד ארצי חיבה פתרונות מיסוי בע"מ
פרסומים אחרונים
מבחן חזקת הימים ומועד ניתוק תושבות של תושב ישראל שעבר לחו"ל באמצע שנת המס
07/01/2020
חישוב הרר"ל והוראות סעיף 3(ט1) – הילכו יחדיו?
28/11/2019
עיצוב של מוצר מהווה פעולה ולא נכס בלתי מוחשי הנפרד מהמוצר – פס"ד מוגוגו בע"מ
06/11/2019
גיבוש הפסד בין צדדים קשורים בסכום התואם רווח הון שנצמח בסמוך הוא עסקה מלאכותית - הלכת ידין סגל
09/09/2019
תשלום מס רווח הון בישראל לגבי נכס מקרקעין שנמכר בצרפת ולא שולם שם מס
08/09/2019
פס"ד ויינברג – מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון במידה ואפסו סיכויי פירעונה
07/08/2019
התיישנות "פקודות היומן" לא ניתנת לפתיחה באמצעות יתרה מאזנית – הלכת רביבי ז"ל
28/07/2019
שירות לתושב חוץ באתר שיווק קניות אינטרנטי חייב במע"מ בשיעור מלא
04/06/2019
פיצויי נזק מלחמה, הקפדה על מועדי הגשת התביעות (הלכת אם דבליו גרופ) -
14/04/2019
רווח הון – פרישת שותף – הוני או קצבה?
22/01/2019
האם נדרש מינימום 10 עובדים לעמידה בתנאי "מפעל טכנולוגי מועדף" כהגדרתו בחוק עידוד השקעות הון?
12/12/2018
פיצול שבח בין בני זוג בידי פקיד השומה בדוח השנתי
26/11/2018
שינויי מבנה - חוזר מס הכנסה 6/2018 - מועד מיזוג / פיצול במהלך השנה
25/02/2018
חברת בית - הדין החדש, דגשים בהוראות המעבר
21/02/2018
שינויי מבנה – שינוי מבנה גם לגבי שותפות – החלטת מיסוי בהסכם – מיום 7.12.2017
10/12/2017
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית