סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד יניב שקל
מידע אישי

מומחה במיסים משרד שקל משה עורכי דין

פרסומים אחרונים
שונות בזהות החותמים על דוחות כספיים לבין בעלי המניות בטופס 1214 לחברה שנמכרה לאחר שנת המס
29/07/2020
מיסוי רווח הון מהחזר הלוואת בעלים שיקבל בעל מניות חדש בחברה בסכום העולה על עלות רכישת ההלוואה
30/04/2020
חובת הגשת דוחות כספיים ודוחות מס של חברה שמונה לה מפרק
29/12/2019
חובת חלוקת דיווידנד מיתרת כסף שנשארה בחברה שהפסיקה פעילות או התרת ניצול היתרה לתשלום פנסיה לבעל מניות
11/04/2019
דיווח על רווח הון וחבות במס במכירת מניות בחברה פרטית
28/03/2019
מיסוי חלוקת דיווידנד לשני בעלי מניות בחברה – האחד ביתרת זכות והאחר ביתרת חובה
10/12/2018
פתיחת תיק ברשות המסים וברשם החברות בידי עורך דיו ורואה חשבון אינן שירות עסקי ללקוח ואינן מצריכות ביצוע הליך זיהוי והכרת לקוח על פי חוק הלבנת הון
21/06/2018
על פי הגדרת מוסד ציבורי בפקודת מס הכנסה צריך שיהיו לחברה לתועלת הציבור שבעה חברים לפחות
14/08/2017
חובת רישום הסכם שיתוף רווחים שנחתם בין שתי חברות על פי החוק לאיסור הלבנת הון
25/07/2017
שאלת בעל מניות מהותי לעניין חברת ארנק - בחברה בבעלות בן שנותנת שירותים לחברה בבעלות האב ולבן אין מניות בחברת האב
22/06/2017
קנסות מנהליים וקנסות שאינם מנהליים לעניין איחור בהגשת דוח מע"מ
19/12/2016
עילות להגשת בקשה לביטול תוספת פיגור קנס מנהלי
14/11/2016
הנהלים לפרישת שותף משותפות וסיווג הפיצוי שניתן לשותף הפורש
12/02/2012
כיצד יסווג תשלום בגין אי תחרות?
23/03/2010
אחריות מנהלים לחוב מס של חברה שנסגרה
28/12/2009
סגור חלון
היערכות לפרישה בזום
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית