מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אפי לבקוביץ
מידע אישי
מומחה במיסים מרכז התמחות מיסים ABM ומנהל לימודי החוץ בקריה האקדמית אונו.
פרסומים אחרונים
אף פעם לא מאוחר - על הפסיקה החדשה והתקדימית בנוגע לזכאות לקבלת מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל נגיף קורונה
04/04/2022
דין אי עמידת רשות המסים בתחומי הזמן לקבלת החלטה על השגה שהוגשה בגין מענקי קורונה
25/10/2021
זכאותם של קבלני בניין לקבלת מענקי קורונה בניגוד לעמדת רשות המסים
09/09/2021
הגשת ערר על מענקי קורונה - דע את זכויותיך
15/07/2021
גבייה ומיסוי של דמי שכירות, שמשלמת חברה השייכת לנישום בעבור היותה על קרקע שבבעלותו
25/09/2007
הכרה בהוצאות על עמלות ודמי ניהול מהכנסות מריבית מאג"ח
18/07/2007
אפשרויות העברת דיווידנד, או כסף, מחברה אל חברה בפטור ממס
24/06/2007
השכרת דירה למגורים - בפטור ממס
12/03/2007
פעילות "אגודה שיתופית חקלאית" באורח זמני במעמד "חברה"
15/01/2007
ניצול הפסדים בחברה מפסידה באמצעות חברה מרוויחה
31/12/2006
קיזוז הפסדים שייוחסו לנישום מייצג בחברה משפחתית
20/12/2006
דרכי משיכת רווחים מחברה בידי בעלי המניות של החברה
12/09/2006
תשלום פיצויי פיטורים לבעל מניותמאת חברה שהוא בעל מניות בה
03/09/2006
דרכי מיסוי הלוואת בעלי עניין בחברה
31/08/2006
העברת מניות מבעל מניות לבעל מניות באותה חברה היא אירוע מס;
28/08/2006

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
השתלמות הליכי שומה
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית