מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אייל מנדלאוי
מידע אישי
מומחה במיסוי יחיד ובקופות גמל מרצה למיסים באוניברסיטת בר-אילן מנהל היחידה ללימודי חוץ - הקריה האקדמית, קרית אונו
פרסומים אחרונים
משיכת כספים מקופת גמל של שכיר שהופקדו עד שנת 2004
09/09/2021
מיסוי משיכת כספי פיצויים פטורים בדרך של קבלת קצבה
27/10/2020
קיבוע זכויות לפורש מצה"ל שמקבל קצבה גם מחברת ביטוח
07/09/2020
ניכוי מס מפיצויים המשולמים לשיעורין
16/01/2020
פריסה למס מענק פרישה ופדיון דמי מחלה
24/07/2019
לא יינתן פטור לפי סעיף 9א אם בוצע היוון קצבה
21/07/2019
חזרה מפיצויים ברצף קצבה
30/07/2018
העברת כספים מהקופה המרכזית לפיצויים לקופה פרטית של בעל שליטה
26/06/2018
הפקדה רטרואקטיבית לקופה לפיצויים – האם תוכר כהוצאה לחברה
23/04/2018
רווחים פטורים ממס על הפקדות לקרן השתלמות לעצמאים
08/03/2018
משיכת כספים מקופת גמל של עמית עצמאי על פי תקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופ"ג)
27/02/2018
חרטה מרצף פיצויים משני מעסיקים שונים
22/01/2018
רצף פיצויים וחרטה מרצף פיצויים
04/12/2017
חוזר טיפול בקופות מרכזיות לפיצויים
02/11/2017
עצמאי שיש לו הפסד אינו חייב להפקיד לפנסיה לעצמאים על פי חוק פנסיה לעצמאים
14/08/2017

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה