מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אלי גורנשטיין
מידע אישי

מומחה בכל תחומי המסים - שותף מיסים במשרד רואי חשבון שטראוס לזר שות

פרסומים אחרונים
חובת הגשת טופס 50 וטפסים נלווים לחברה המבצעת פרויקט במסגרת תמ"א 38 בליווי בנקאי
21/04/2021
המבחנים להכרה בהוצאה בגין תשלומי חברה/ שותפות לביטוח חיים של בעלי מניות/ שותפים בשותפות
18/03/2021
מיסוי שערוך שטר הון בחברה ישראלית שמציגה את דוחותיה הכספיים בדולרים על פי התקנות ליהלומנים
18/01/2021
דין הלוואה שניתנה מחברה רגילה לחברה משפחתית שלשתיהן אותם בעלי המניות
08/12/2020
מיסוי מלגה לביצוע מחקר שמקבל חוקר ממוסד מחקר ישראלי
05/11/2020
הכרה בהוצאות מס וחישוב רווחי רר"ל - רווחי אקוויטי במכירת חברת אחזקות
11/10/2020
קיזוז הפסדי עבר שנצברו לחברה שהפכה להיות חברת בית כנגד הכנסות משבח מקרקעין
29/06/2020
התנאים להעברת נכסים חלקית מחברת אם לחברת בת ללא תמורה על פי סעיף 104 לפקודת מס הכנסה ועל פי חוק מע"מ
05/04/2020
רישום הכנסות ממחילת חוב שמחל בנק לחברה והאם ניתן לקזז הפסדים כנגד ההכנסה
31/03/2020
יום הרכישה ושווי הרכישה במכירת דירות שנבנו עבור קבלן בעסקת קומבינציה
25/02/2020
דמי שכירות רעיוניים בגין מבנה של בעל מניות שהעמידו לטובת חברה בבעלותו למטרת הבראה כלכלית
06/01/2020
מיסוי פירוק איגוד מקרקעין
24/12/2019
מיסוי פיצוי שנתקבל עקב ירידת ערך דירת מגורים בשל הקמת גשר
29/10/2019
התנאים לקבלת אופציות לעובד ממספר חברות שעובד בהן בו זמנית
25/08/2019
התרת פחת על נכס שאינו בשימוש
30/06/2019

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
יום עיון ניכוי מס מאי 2021
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
פינבוט- טעויות בהנהלת חשבונות