מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח אלי גורנשטיין
מידע אישי

מומחה בכל תחומי המסים - שותף מיסים במשרד רואי חשבון שטראוס לזר שות

פרסומים אחרונים
מיסוי רכישת מלאי בידי חברה בהנחה לבעל השליטה בה שמאוגד גם כעצמאי
24/01/2023
בעל מניות שמחזיק באחוז מסוים בחברה א' שמחזיקה באחוז מסוים בחברה ב' לא ייחשב בעל מניות מהותי ויחולו הוראות חברת ארנק
03/11/2022
דמי פינוי שהתקבלו כפיצוי לנכס מסחרי ולדירת מגורים מורשת – מה פטור ממס?
05/09/2022
דיווח לרשות המסים בידי בעל מניות בגין תמורה ממכירת מניות בחברה שחלקה יהיה באופציות למימוש עתידי
21/06/2022
מיסוי תשלום שכר דירה שמשלם קבלן לדייר במסגרת תמ"א 38 בזמן שדירתו עברה שיפוץ ולא היה ניתן להשכיר אותה
13/03/2022
מיסוי העברת מניות בין שני בעלי מניות בחברה
23/01/2022
סדר קיזוז הפסד הון שוטפים כנגד מרכיבי רווח הון
19/09/2021
מיסוי העברת מניות במתנה המוחזקות בחברה משפחתית לקרוביו של הנישום המייצג
23/08/2021
חישוב המס במכירת נכס מקרקעין שנמכר בחברת בית
15/08/2021
התנאים לקבלת אישור פרטני ליזם שאינו קבלן רשום לפי סעיף 50 לחוק מיסוי מקרקעין – טופס 50
27/06/2021
מיסוי אוסף בולים
03/06/2021
חובת הגשת טופס 50 וטפסים נלווים לחברה המבצעת פרויקט במסגרת תמ"א 38 בליווי בנקאי
21/04/2021
המבחנים להכרה בהוצאה בגין תשלומי חברה/ שותפות לביטוח חיים של בעלי מניות/ שותפים בשותפות
18/03/2021
מיסוי שערוך שטר הון בחברה ישראלית שמציגה את דוחותיה הכספיים בדולרים על פי התקנות ליהלומנים
18/01/2021
דין הלוואה שניתנה מחברה רגילה לחברה משפחתית שלשתיהן אותם בעלי המניות
08/12/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
כל המוצרים הפיננסים
לקבלת מחיר אטרקטיבי
השאירו פרטים
הודעה אישית