סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח עופר קירו
מידע אישי

ממשרד גנון ושות'. בעל תואר שניMBA התמחות במימון. לשעבר רכז באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

פרסומים אחרונים
הכרה בהוצאות פיצויים שהועברו לקופות פיצויים אישיות לעובדים מעודפים שיש לחברה בקופת פיצויים כללית
29/06/2020
חישוב המס לפי אישור לפריסת פיצויים לשש שנים קדימה ולפי אישור לפריסת פיצויים לשש שנים אחורה
18/05/2020
משיכת קופת גמל בידי יורשים
20/02/2020
חרטה מרצף קצבה מחייבת משיכה של כל כספי רצף קצבה בכל הקופות של העובד
08/01/2020
משיכות כספים מקופות גמל בידי פנסיונר שהוא מעל גיל 67 – הפטורים ממס
24/11/2019
אפשרות לביצוע חרטה מרצף קצבה לאור משיכת פיצויים פטורים ממס בעבר
14/08/2019
חיוב במס על פנסיה
21/07/2019
משיכת כספים מקופת גמל לעצמאי שסגר את עסקו עקב מחלה
26/05/2019
תשלומי הפרשי השלמה רטרואקטיבית לקופות גמל בגין פיצויים של שנים קודמות
15/04/2019
היוון קצבה מקרן פנסיה ותיקה לפנסיונרית נכה שיש לה פטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודה
24/01/2019
משיכת כספי תגמולים בפטור ממס מסיבות רפואיות
17/12/2018
תקרת הפקדה לפנסיה לבעל שליטה שמקבל משכורת משני מקומות
23/08/2018
קצבה מוכרת והיוון קצבה מוכרת
20/08/2018
מס בשיעור 35% בגין משיכה שלא כדין מקופת גמל הינו סופי ולא ניתן לניכוי או זיכוי
08/05/2018
מיסוי קצבאות המשולמות למוטבים היורשים שאינם שאירים של הנפטר כהגדרתם בפקודה
08/04/2018
סגור חלון
יום עיון עידוד תעסוקה יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית