מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח עופר קירו
מידע אישי

ממשרד גנון ושות'. בעל תואר שניMBA התמחות במימון. לשעבר רכז באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

פרסומים אחרונים
משיכת עודפים מקופה מרכזית לפיצויים שמגיעים לבעל שליטה - שלא למטרת תשלום פיצויים אלא לכיסוי הפסדים בחברתו
12/09/2023
משיכת כספים מקופת גמל עקב נכות צמיתה ומילוי טופס 159 כתנאי לפדיונם
05/07/2023
בקשה לוויתור והעברת זכות קצבת פנסיית שאירים מהיורש לאחר כדי לקבל הטבת מס
12/06/2023
כללי ההפקדה לקרן השתלמות בניהול אישי
28/05/2023
לא ניתן לצבור כספים המופקדים לקרן ותיקה כקצבה מוכרת
23/01/2023
נוהל חישוב המס בפיצויים על פי טופס 161
25/07/2022
חבות מס במימוש פוליסת ביטוח חיים לאדם ששילם את הפרמיות עבור בעל הפוליסה שעשה הסכם עם משלם הפרמיות שהוא יהיה המוטב היחיד
23/05/2022
הכרה כהוצאה בתשלומים רטרואקטיביים בגין הפרשות לפנסיה לבעלי שליטה על שנים קודמות
16/05/2022
הכרה בהוצאות בחברה במשיכת כספים מקופה מרכזית עבור בעל שליטה
13/02/2022
מיסוי מענק שנים עודפות
06/01/2022
אפשרות של קבלת פטור ממס על פיצויים והיוון כספי תגמולים על פי נוסחת השילוב הישנה
06/01/2022
פתיחת קרן השתלמות כעצמאי לנישום שהוא שכיר המפקיד לקרן השתלמות
14/10/2021
משיכה שלא כדין מקופת גמל
17/08/2021
העברת הפקדות לקופת גמל לקצבה בין בני זוג לטובת זיכוי במס לבן הזוג שלא ניצל את ההטבה
08/07/2021
חישובי פטור ממס בגין תשלום פיצויים לבעל שליטה ששכרו שונה במהלך השנים
27/04/2021

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
פופאפ כל מס