מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רוזט שמש
מידע אישי

בעלת ותק של מעל 20 שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ. מומחית בכל תחומי המסוי הישראלי לרבות חסכון לטווח ארוך. כיום עצמאית - משרד ר.ש. רואי חשבון.

פרסומים אחרונים
העברת תשלומים לקופת גמל בין בני זוג על מנת ליהנות מהקלה במס
31/08/2021
מיסוי פנסיה שנתקבלה בירושה מעמית שנפטר
19/08/2021
השלמות מעסיק לקרן הפנסיה רטרואקטיבית
08/08/2021
פנסיה תקציבית לבעלי מניות והעברת עובדים מחברה לחברה
26/07/2021
מיסוי משיכת כספי תגמולים מקופות גמל בידי יורשים
07/07/2021
הכרה בהוצאת הפקדת סכום ייעודי לפנסיה תקציבית לבעל שליטה כחלק מהסכם פנסיה בינו ובין החברה
16/05/2021
אפשרות להפקדה לקצבה מוכרת על פי תיקון 190 בידי עצמאי שמקבל פנסיה קטנה
27/04/2021
חרטה מרצף קצבה שנעשתה אצל שני מעסיקים נפרדים
08/04/2021
הפרשות סוציאליות ממענק הסתגלות שמקבל עובד בסיום יחסי עבודה
25/03/2021
מיסוי הפרשי פיצויים שנצברו בחברת הביטוח ורק על חלקם נתקבל אישור פריסה ממס הכנסה
10/03/2021
הסדר פריסת פיצויי פיטורים לנישום שנפטר בטרם נמשכו כספי הפיצויים החייבים
18/02/2021
פיצויי פיטורין של בעל שליטה שהיה שכיר בחברה ורוצה להמשיך בה כדירקטור יהיו פטורים ממס רק בתנאי ניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד
04/02/2021
קיזוז הוצאות מהשקעה בקופת גמל על פי תיקון 190
27/01/2021
מיסוי משיכת כספים מקופות גמל: פיצויים; תגמולים הוניים ותגמולים קצבתיים - בידי עובד מעל גיל 75
05/01/2021
ניכוי מס רווח הון מכספים עודפים שהופקדו לקרן השתלמות נזילה בידי עמית עצמאי
22/12/2020

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה