מומחי חשבים : רו"ח רוזט שמש - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רוזט שמש
מידע אישי

בעלת ותק של מעל 20 שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ. מומחית בכל תחומי המסוי הישראלי לרבות חסכון לטווח ארוך. כיום עצמאית - משרד ר.ש. רואי חשבון.

פרסומים אחרונים
דין היוון קצבה מקרן פנסיה בישראל לנישומה שהפכה לתושבת חוץ ורוצה למשוך היום את הכספים
21/01/2020
הפקדה רטרואקטיבית לקרן השתלמות לעובדת שכירה
08/01/2020
הכרה לחברה בגין הפקדות לקופות אישיות לפיצויים לבעלי שליטה (עובדי 2007) שחבות הפיצויים בגינם עולה על היתרה בקופה מרכזית לפיצויים
15/12/2019
כדאיות ניצול "תקרת" הזיכוי ממס סעיף ליחיד שהפקיד לקרן פנסיה ותיקה במעמד עמית-עצמאי ולאחר מכן כשכיר כנגד הפקדותיו ע"ח "תגמולי העובד" בקרן פנסיה חדשה
27/10/2019
פריסת הפרשי שכר, פריסת פיצויים ופנסיה על פי סעיף 8ג' לפקודת מס הכנסה
23/09/2019
החלת סעיף 9ג לפקודה על הכנסה מקצבה מחו"ל שמקבל נישום בישראל
08/09/2019
מועד דיווח לרשויות המס בגין משיכת פיצויים
04/09/2019
הפקדות לקרן פנסיה ותיקה או לקופת גמל חדשה שמעל התקרה על פי סעיף 3(ה3) לפקודה
19/08/2019
מיסוי הכנסות מקצבאות מכוח פוליסות קצבתיות לנישום שזכאי לפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5)
07/08/2019
סוגי הכנסות מהן ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך שנצברו לנפטר
02/05/2019
חלוקת דיווידנד מהון עצמי של חברה עם יתרת מזומנים
10/04/2019
סעיף 104 לעניין שותפות של שני אנשים שפתחה חברה
31/03/2019
הדיווח הטפסים והרישום מול רשות המסים בהעברת מניות לחברת החזקות על פי סעיף 104
19/12/2018
חלוקת כספים לבעלי מניות בחברה בפירוק בתמורה למניותיהם ולפרמיה
16/12/2018
רווח הון ממימוש מניה לאחר מיזוג
15/08/2018
סגור חלון
קורס ביטוח פנסיוני מרכז - יולי 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית