סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רוזט שמש
מידע אישי

בעלת ותק של מעל 20 שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ. מומחית בכל תחומי המסוי הישראלי לרבות חסכון לטווח ארוך. כיום עצמאית - משרד ר.ש. רואי חשבון.

פרסומים אחרונים
הפקדות לקרן פנסיה ותיקה או לקופת גמל חדשה שמעל התקרה על פי סעיף 3(ה3) לפקודה
19/08/2019
מיסוי הכנסות מקצבאות מכוח פוליסות קצבתיות לנישום שזכאי לפטור ממס הכנסה לפי סעיף 9(5)
07/08/2019
סוגי הכנסות מהן ניתן לקזז הפסדים מניירות ערך שנצברו לנפטר
02/05/2019
חלוקת דיווידנד מהון עצמי של חברה עם יתרת מזומנים
10/04/2019
סעיף 104 לעניין שותפות של שני אנשים שפתחה חברה
31/03/2019
הדיווח הטפסים והרישום מול רשות המסים בהעברת מניות לחברת החזקות על פי סעיף 104
19/12/2018
חלוקת כספים לבעלי מניות בחברה בפירוק בתמורה למניותיהם ולפרמיה
16/12/2018
רכישת מניות של בעל מניות נוסף בחברה שהוא תושב חוץ
23/07/2018
העברת מניות על פי סעיף 104ג לפקודת מס הכנסה
16/07/2018
המרת הלוואת בעלים להון ללא הנפקת מניות
20/06/2018
היבטי מיסוי בהעברת מניות מבעל מניות לחברה בבעלותו באיגוד מקרקעין
23/05/2018
ניכוי במקור מדיווידנד שמחלקת חברה לשותפות שהיא אחד מבעלי מניותיה
30/04/2018
רכישת חברה בהפסדים ושינוי מבנה
23/04/2018
נישומה שהיא עוסקת פטורה ומקבלת דמי שכירות מחנות שירשה תירשם כעוסקת מורשית ותתחייב במע"מ על כל עסקיה
09/04/2018
קיזוז רווח הון מנכס בר-פחת עפ"י סעיף 96 לפקודה
31/03/2001
סגור חלון
קורס חשבי שכר - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית