סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רוזט שמש
מידע אישי

בעלת ותק של מעל 20 שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ. מומחית בכל תחומי המסוי הישראלי לרבות חסכון לטווח ארוך. כיום עצמאית - משרד ר.ש. רואי חשבון.

פרסומים אחרונים
התנאים למשיכת כספי תגמולים הוניים – משיכה שלא כדין – לעובד שחלה
28/10/2020
חובת הפקדה לפנסיה – "חיסכון למצב אבטלה" ממענקי קורונה שקיבל עצמאי
28/10/2020
האם קיימת חובת הפקדה ל"מרכיב חיסכון למצב אבטלה" ממענקי קורונה לעצמאים
14/10/2020
הגדרת "קצבה מוכרת" והתנאים לפטור ממס בקבלתה
02/09/2020
מיסוי העברת פנסיה בין גרושים
18/08/2020
מיסוי משיכת כספי תגמולים של עמית שנפטר מקופת גמל לחיסכון
29/07/2020
חישוב מס מצטבר לעובד שהתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש במהלך השנה ייערך מהחודש שבו התחיל לעבוד אצלו
21/07/2020
מיסוי שווי הפקדות רטרואקטיביות לפנסיה לעובד שהחל לעבוד באמצע השנה
21/07/2020
סירוב פקיד השומה להתיר חישוב מס נפרד בדוח להחזר מס לבת הזוג בגין משיכת כספי תגמולים שלא כדין
29/06/2020
חישוב הפטור לקצבה המזכה לפורש שמשך מענקים פטורים בפרישה
28/06/2020
פטור ממס על פיצויי פיטורין מותנה בפרישה מוחלטת וסופית וניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד
18/06/2020
המס הסופי שיחול במשיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל
11/06/2020
מועד פריסת מענק פרישה שניתן בסוף שנת המס והפרשי פדיון מחלה בתחילת שנת המס העוקבת
31/05/2020
התרת הוצאות למעביד בגין הפקדה רטרואקטיבית לקרן הפנסיה על רכיב השלמת פיצויים
24/05/2020
העברת כספים ואפשרות למשיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים שהופקדו על ידי שותפות שפורקה והפכה לחברה לאחר העברת הפעילות לחברה
05/05/2020
סגור חלון
כנס המסים השנתי 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית