מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רוזט שמש
מידע אישי

בעלת ותק של מעל 20 שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ. מומחית בכל תחומי המסוי הישראלי לרבות חסכון לטווח ארוך. כיום עצמאית - משרד ר.ש. רואי חשבון.

פרסומים אחרונים
משיכת כספי תגמולים בפטור ממס בשל הכנסות נמוכות או נכות
04/06/2024
מיסוי קופות גמל של נפטר
29/05/2024
תשלום רטרואקטיבי לקרן פנסיה בגין פיצויים עבור שכיר בעל שליטה
21/05/2024
הפקדת כספי תגמולים בקופת גמל להשקעה ששולם עליהם מס במשיכה ואפשרות לקבלת קצבה מוכרת בפטור ממס
15/05/2024
סוגיית "רצף מעסיקים" בהעברת עובדים בין ארגונים בשליטה זהה
16/04/2024
קבלת פטור ממס בגין סוגי מענקי פרישה והימנעות מפגיעה בפטור על קצבה על פי נוסחת השילוב הישנה
14/04/2024
תקרת הקצבה המזכה לעניין חישוב נוסחת השילוב הישנה
31/03/2024
מיסוי משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים בידי יורשים של בעל העסק שנפטר
29/02/2024
סירוב פקיד שומה לאשר פטור ממס על פיצויים לבעל שליטה בשתי חברות
30/01/2024
התנאים לעמידה בחרטה מרצף פיצויים – אי מציאת מעסיק חדש
24/10/2023
פטור ממס על קצבה מזכה וקיבוע זכויות לעצמאי בהגיעו ל"גיל הזכאות" גיל פרישה
12/07/2023
מיסוי כספים שנמשכו שלא כדין מקרן פנסיה וביטוח מנהלים
30/05/2023
ניצול פטור ממס הכנסה לקצבה מקרן פנסיה ומכוח סעיף 9(5) לפקודה - לנכה
19/02/2023
ניצול פטור ממס למשיכת פיצויים שנעשה בהם רצף קצבה ובמקביל למשיכת כספי פיצויים הוניים ממעסיק נוסף
06/11/2022
הטלת קנס על עצמאי בגין אי הפקדה לפנסיה לעצמאים ונוהל ביצוע תיקון הפקדה
24/07/2022

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!