סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רוזט שמש
מידע אישי

בעלת ותק של מעל 20 שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ. מומחית בכל תחומי המסוי הישראלי לרבות חסכון לטווח ארוך. כיום עצמאית - משרד ר.ש. רואי חשבון.

פרסומים אחרונים
סירוב פקיד השומה להתיר חישוב מס נפרד בדוח להחזר מס לבת הזוג בגין משיכת כספי תגמולים שלא כדין
29/06/2020
חישוב הפטור לקצבה המזכה לפורש שמשך מענקים פטורים בפרישה
28/06/2020
פטור ממס על פיצויי פיטורין מותנה בפרישה מוחלטת וסופית וניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד
18/06/2020
המס הסופי שיחול במשיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל
11/06/2020
מועד פריסת מענק פרישה שניתן בסוף שנת המס והפרשי פדיון מחלה בתחילת שנת המס העוקבת
31/05/2020
התרת הוצאות למעביד בגין הפקדה רטרואקטיבית לקרן הפנסיה על רכיב השלמת פיצויים
24/05/2020
העברת כספים ואפשרות למשיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים שהופקדו על ידי שותפות שפורקה והפכה לחברה לאחר העברת הפעילות לחברה
05/05/2020
היוון סכומים עקב קצבה מזערית לנישום שמקבל קצבת נכות מצה"ל והגיע לגיל 67
26/04/2020
משיכה כספים מקרן פנסיה בסכום חד פעמי – שלא בדרך היוון קצבה ובדרך של היוון קצבה
08/03/2020
דין היוון קצבה מקרן פנסיה בישראל לנישומה שהפכה לתושבת חוץ ורוצה למשוך היום את הכספים
21/01/2020
הפקדה רטרואקטיבית לקרן השתלמות לעובדת שכירה
08/01/2020
הכרה לחברה בגין הפקדות לקופות אישיות לפיצויים לבעלי שליטה (עובדי 2007) שחבות הפיצויים בגינם עולה על היתרה בקופה מרכזית לפיצויים
15/12/2019
כדאיות ניצול "תקרת" הזיכוי ממס סעיף ליחיד שהפקיד לקרן פנסיה ותיקה במעמד עמית-עצמאי ולאחר מכן כשכיר כנגד הפקדותיו ע"ח "תגמולי העובד" בקרן פנסיה חדשה
27/10/2019
פריסת הפרשי שכר, פריסת פיצויים ופנסיה על פי סעיף 8ג' לפקודת מס הכנסה
23/09/2019
החלת סעיף 9ג לפקודה על הכנסה מקצבה מחו"ל שמקבל נישום בישראל
08/09/2019
סגור חלון
יום עיון עידוד תעסוקה יוני 2020
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית