סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
רו"ח רן כהן
מידע אישי

לשעבר מנהל מחלקת מיזוגים ופיצולים ומנהל המחלקה המקצועית בפועל בחטיבה המקצועית של רשות המיסים.
ראש תחום המיסים במרכז האקדמי לב.
יו"ר ועדת הקשר עם פקידי השומה במרחב ת"א מטעם לשכת רו"ח.
מומחה למיזוגים ורכישות, פיצולי תאגידים, תכנוני מס מורכבים והנפקות בבורסה באמצעות שלד בורסאי.

פרסומים אחרונים
מיזוג חברות לפי סעיף 103 - הקצאת מניות בחברה הקולטת בהתאם ליחס שווי החברות
04/08/2019
העברת מקרקעין משני גופים לגוף שלישי תעשה במסגרת מיזוג חברות ולא במסגרת סעיפים 104א לפקודה
02/05/2019
איחוד חברות אחיות לחברה אחת
16/12/2018
חברת גוש חלקה שהתפרקה ולזכותה יתרת מס
23/07/2018
הסדר מיסוי רווח הון בעת פירוק חברה מרצון במישור בעלי המניות - הקרוי גם "דיבידנד פירוק"
17/07/2018
שינוי מבני בפטור ממס
18/03/2018
לא ניתן להעביר בפטור ממס מבנה של חברה לא פעילה לבעל המניות בה כנגד יתרת זכות שלו בחברה
29/01/2018
עיקרי תיקון חוק המיזוגים והפיצולים - מאמר המשך מסכם
27/09/2017
מיסוי מיזוג של חברת בת לתוך חברת אם
02/01/2017
מועד פירוק מרצון של חברה
01/12/2016
הקלות במס בשינויי מבנה בתאגידים - סקירת תזכיר החוק לתיקון חלק ה2 לפקודה
07/11/2016
מיסוי העברת מניות מחברה ישראלית לחברה זרה ששתיהן מוחזקות בידי בני זוג
09/08/2015
מיסוי פירוק מרצון של חברה שיש בה עודפים צבורים
30/11/2014
לא ניתן לקזז הפסדים בעת מיזוג חברות כאשר אחת מהחברות הפסיקה פעילותה
10/11/2014
על מהות סעיף 93א לפקודת מס הכנסהוהתקנות שהותקנו מכוחו(1)
30/01/2004
סגור חלון
יום עיון מלכ"רים - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית