מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
טלי יהושוע עו"ד
מידע אישי

שותפה במשרד עו"ד מאיר מזרחי, מומחית במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ, ובליטיגציה בתחומים אלו.

פרסומים אחרונים
חישוב מס רווח הון במכירת חלק בחנות בארצות הברית שנתקבלה בירושה ולא ידוע מחיר עלות הרכישה
06/10/2021
מס שבח במכירת מניות בין חברות שהן איגוד מקרקעין
11/01/2021
מסירת חלק מהתמורה במועד נדחה – היש מקום להיוון?
17/02/2019
קיצור הליך קבלת אישורי מסים לטאבו – המלאכה טרם הושלמה
20/06/2018
סיווג איגודי מקרקעין – בית המשפט העליון אמר את דברו
09/01/2018
זהירות בניסוח הסכמי אופציה – בעקבות פסק דין ד.ד. ליה
08/06/2017
הדיווח לרשויות המס על חברה בהליך הוצאה לפועל / חברה שמונה לה מפרק
09/04/2014
היבטי המס הכרוכים בהעברת מניות מאדם פרטי לחברת אחזקות
21/06/2012
חבות במע"מ בגין פיצויים שניתנו עקב סיום התקשרות עסקית
11/06/2012
דיווח וניכוי במקור למארגני מסיבות השוכרים אולמות לצורך עסקם
29/05/2012
מע"מ בעסקה שבה עוסק נותן שירותי הסעה לתיירים בעבור חברת תיירות
08/09/2011
בשורה בעולם התיירות וחיזוק להסתמכות הנישומים על ההוראות המקצועיות של רשויות המס
24/01/2011
פסק דין "בזק" בעליון - השתת מס אמת על עסקה במקרקעין שלא מומשה
18/01/2011
אגרה שנתית לחברה פעילה שהחליפה את מקום עסקהּ ולא קיבלה דרישת תשלום
07/12/2009
הכרה בהוצאות רכב שאינו רשום על שם הבעלים
02/04/2009

אישור
היסטורית חיפושים
חיפוש מורפולוגי
מורפולוגיה
מדויק
מורחב
נרדפות
תחיליות
חיפוש בכל מאגרי המידע
חקיקה
פסיקה
אמנות מס
רשומות
חוזרים
שאלות ותשובות
מאמרים
טבלאות מידע


נא להזין לפחות שדה אחד!
מנהלי כספים - כל מס
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית
כל נתון - סטריפ למטה