סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח אריה רמי
מידע אישי
דיני מיסים. מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין. חוות דעת מומחה משפטיות / חשבונאיות.
פרסומים אחרונים
מיסוי מכירת מוניטין משולבת עם מכירת מניות והפחתתו - פס"ד פליינג קרגו בעליון
31/03/2019
הנחיות לעובדים בחברה או בעסק לגבי נוהל רישום תקבולים – בהתייחס לחוק צמצום השימוש במזומן
22/01/2019
תשלומי מעביד לעובד - ייחשבו להכנסת עבודה או לרווח הון?
05/02/2014
דיון בוועדת הכספים בסוגיית הרטרואקטיביות במיסוי בני זוג
28/11/2013
מהפכה במיסוי דירות מגורים להשקעה
29/08/2013
תזכורת להגשת בקשה לקבלת הטבות מס ל"מפעל מועדף" עד ליום 31.5.2013
09/05/2013
הנסיבות הקובעות כי אדם הוא "תושב ישראל"
02/04/2013
עוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למע"מ
15/07/2012
עתירה לדיון נוסף בביהמ"ש העליון בעניין חישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד
18/03/2012
צמצום סמכויות פקיד השומה לפסילת ספרים ולקביעת שומה לפי מיטב השפיטה
12/03/2012
בית המשפט העליון מאפשר אפליה לרעה של זוגות נשואים העובדים יחד
05/02/2012
מיסוי ייצור חשמל במתקנים פוטואלקטריים בסימן שאלה
16/01/2012
טיפים למשקיעים ולסוחרים בניירות ערך 2012-2011
01/12/2011
המדינה גורמת לשכירים ולעצמאים לפעול כחברה
03/10/2010
14 "טיפים" להחזרים ולהפחתת מס רכישה
29/05/2006
סגור חלון
יום עיון מלכ"רים - ספטמבר 19
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית