מומחי חשבים : עו"ד ורו"ח אריה רמי - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח אריה רמי
מידע אישי
דיני מיסים. מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין. חוות דעת מומחה משפטיות / חשבונאיות.
פרסומים אחרונים
תקרות להפקדות המעסיק לקופות גמל לקצבה
25/02/2020
שירותי פיתוח אתרי הימורים אושרו כ"הכנסה טכנולוגית" מועדפת
20/02/2020
יורשים חייבים בדיווח על פטירת המוריש ובגין עיזבונו
19/02/2020
הקלות קטנטנות במיסוי משיכה מקופות גמל ופיצויים
11/02/2020
תנאים מחמירים ל"רכישת הפסדים"
11/02/2020
חלוקת התמורה בין זכויות במקרקעין לבין זכויות אחרות
11/02/2020
לאור פסיקה חדשה בנושא - חבות בביטוח לאומי משנה את שיקולי הכדאיות של חברה משפחתית
09/02/2020
התקבלה תביעה ייצוגית נגד רשות המסים בגין ניכוי דמי ביטוח לאומי שמשלם עצמאי למוסד לביטוח לאומי
22/01/2020
חשיבות העלאת כל הטענות והמצאת המסמכים בשלב ההשגה
22/01/2020
התעלמות מדרישות מס לאורך זמן תשלול את זכות הערעור עליהן
22/01/2020
לא כל מכירת פעילות ושינוי בתחום הפעילות מהווה אירוע מס
22/01/2020
חובת ניכוי במקור בגין מתן הטבות בשווה כסף למשווקים וסוחרים
15/01/2020
הפחתת הפחת משווי הרכישה - בחישוב השבח
25/12/2019
אחריות בעלי שליטה ורואי חשבון לאי חיוב במס בגין משיכות בעלים
24/12/2019
הזדמנות אחרונה לגילוי מרצון עד ליום 31.12.2019
19/12/2019
סגור חלון
יום עיון טיפול בשארים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית