מומחי חשבים : עו"ד ורו"ח אריה רמי - כל מס
סגור חלון

אישור
HamburgerButton
דברו איתנו 8109 *
מומחי כל מס
דף הבית > רשימת מומחים > דף פרופיל מומחה
עו"ד ורו"ח אריה רמי
מידע אישי
דיני מיסים. מס הכנסה, מס ערך מוסף, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין. חוות דעת מומחה משפטיות / חשבונאיות.
פרסומים אחרונים
אין להסתמך על הדיווח המקוון כטענת זכות כנגד מע"מ
28/11/2019
ביטול קרן חוב, ריבית והצמדה – עקב רשלנות בגביית דמי ביטוח
24/11/2019
מיסוי שונה של דירה עם זכויות בנייה לעניין מס רכישה ולמס שבח
24/11/2019
מיסוי הכנסות מהשכרה שנבעו לתא המשפחתי המורחב
10/11/2019
סתירה בשיעור ההיטל אשר יחול על העסקת מסתננים בענפים מועדפים
06/11/2019
תנאים להחלטת בנק לסגור חשבון בנק של לקוח
31/10/2019
זהירות בהחלפת דירה שנרכשה מקבלן באותו בניין
22/10/2019
פעילות באמצעות חברות בנות מונעת קיזוז הפסדיהן העסקיים
23/09/2019
טיוטת נוהל חדש לתמיכות לעמותות ולחברות לתועלת הציבור
19/09/2019
מדיניות מחמירה ביותר בקיזוז הפסדים
12/09/2019
חיוב רטרואקטיבי בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מעבודה בחו"ל
10/09/2019
דיווידנד שקיבל מוסד כספי חייב במס רווח
09/09/2019
היטל מופחת בגין העסקת מסתננים בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות – פס"ד טומי ווש
07/08/2019
"תושב ישראל" למרות שהעסקים בחו"ל
07/08/2019
בחוזה צריך להגדיר ולוודא מראש האם התמורה כוללת מע"מ או לא והאם מדובר בעסקה חייבת במע"מ
28/07/2019
סגור חלון
יום עיון סיום שנת המס - עדכוני מסים
לקבלת מנוי התנסות עכשיו!
הודעה אישית